Griffier

Structureel | 1 fte

 

Profielschets Griffier gemeente Groningen

 

Algemeen

De gemeente Groningen is met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe gemeente, met 230.000 inwoners. De herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is een feit en zorgt ervoor dat de gemeente naast een grootstedelijke gemeente ook een gemeente is met een groot landelijk buitengebied. Dit voorjaar heeft er een burgemeestersprocedure plaatsgevonden, hetgeen heeft geleid tot de installatie van een nieuwe burgemeester per 1 oktober 2019. Verder zal er nog dit jaar ook een nieuwe gemeentesecretaris aantreden. Vanwege het vertrek van de huidige griffier per 1 april 2020 (pensioen) is er een vacature voor de griffiersfunctie.

 

Over de gemeente


Groningen is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland en profiteert van de economische vooruitgang. Het aantal banen was nog nooit zo hoog, de innovatiekracht nog nooit zo sterk en de landelijke voorbeeldfunctie van onze energietransitie is veelzeggend. Onze aantrekkingskracht als (internationale) onderwijs- en werkstad groeit nog steeds. 110.000 leerlingen en studenten volgen onderwijs in Groningen. Ook het culturele aanbod is toonaangevend. Groningen heeft naast de stedelijke dynamiek ook een omvangrijk landelijk gebied met veel dorpen met een gekoesterde eigen identiteit. De gemeente moet rekening houden met de schaal- en cultuurverschillen tussen dorpen, het landelijk gebied en de stad.

 

Over de gemeenteraad

Ook met ingang van 1 januari 2019 is er een nieuwe raad, voor het eerst bestaande uit 45 raadsleden. De raad bestaat uit 12 raadsfracties. Nog dit jaar besluit de raad over verbouw van het stadhuis en de termijn waarop deze plaatsvindt. Ook maakt de raad een keuze voor een nieuwe vergaderwijze. Steekwoorden daarbij zijn flexibeler, efficiënter, meer sturing op de eigen agenda en meer ruimte voor inbreng van de inwoners van de gemeente. De komende tijd zal deze werkwijze verder gestalte moeten krijgen. De raad laat zich daarbij graag ondersteunen door de griffie. 

 

Over de griffie 

De griffie bestaat naast de griffier uit een plv. griffier, drie raadsadviseurs, een communicatieadviseur en twee secretarieel medewerkers, samen 6,7 fte. Naast het reguliere werk (ondersteunen van de vergaderingen van de gemeenteraad) is de griffie bezig met:

  • tijdelijke huisvesting, als consequentie van het raadsbesluit over de verbouw van het stadhuis;
  • invoering van een nieuw raadsinformatiesysteem per 1 januari 2020 (uitkomst van een Europese aanbesteding);  
  • invoering van de nieuwe vergaderwijze.  

 

Over de kandidaat
De gemeenteraad zoekt een kandidaat die echt voor de belangen van de raad staat en ondertussen wel de verbinding zoekt met het college van B&W en de organisatie. De kandidaat is positiebewust,

heeft ervaring met werken in een grotere gemeente, heeft leidinggevende ervaring en heeft academisch werk- en denkniveau. Verder is het belangrijk dat de kandidaat in staat is om zijn/haar griffiemedewerkers stimulerend te coachen en in hun kracht te zetten. De gemeenteraad zoekt iemand die of ervaring heeft met de nieuw in te voeren werkwijze van de raad (die nog het meeste weg heeft van een politieke markt) of iemand die achter de gemaakte keuze van de raad staat en hier een succes van weet te maken. 

 

Competenties

- resultaatgerichtheid/projectmatig werken;

- onafhankelijkheid/onpartijdigheid;

- strategisch denken;

- omgevingsbewustzijn/bestuurssensitiviteit;

- leidinggeven in een veranderende organisatie / coachen;

- adviesvaardigheid;

- flexibiliteit;

- samenwerken;

- gedrevenheid.

 

Aanstelling

- het betreft een fulltime aanstelling;

- inschaling vindt plaats in schaal 16;

- het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling
  voor onbepaalde tijd;

- beoogde datum indiensttreding: per 1 april 2020.

 

Informatie

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Voor informatie over profiel & procedure, bel met:

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

 

De Procedure

De vacature is opengesteld op vrijdag 8 november 2019.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 29 november 2019.

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Groningen.

Sollicitaties kunnen uitsluitend worden ingediend via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Planning

De presentatie van kandidaten vindt plaats op 6 januari 2020.

De 1e gespreksronde vindt plaats op woensdag 8 januari 2020.

De 2e gespreksronde vindt plaats op woensdag 15 januari 2020.
Een klikgesprek met het Presidium vindt plaats op donderdag 16 januari 2020.
Een eventueel assessment vindt plaats op vrijdag 17 januari 2020.

 

De data genoemd onder het kopje ‘planning’ zijn nog onder voorbehoud.
  

U kunt solliciteren via deze link

           

Interne vacatures worden opengesteld voor: medewerkers met een vaste aanstelling bij de gemeente Groningen; medewerkers met een tijdelijke aanstelling bij de gemeente Groningen; (oud-) medewerkers die op basis van het ARG een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7 en 10A/D ARG); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen); WSW-personeel; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers < 30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).