Programmaleider

Ben jij gedreven, sta jij stevig in je schoenen en ben je een verbinder op zowel strategisch, beleidsinhoudelijk en persoonlijk vlak? Ben jij daarnaast doortastend, enthousiasmerend en ervaren in het aansturen van complexe inhoudelijke thema’s en processen? Wil jij naast een spil, een aanjager zijn voor de doorontwikkeling van het beleid ten aanzien van het sociaal domein? Wil jij bijdragen in een van de belangrijkste opgaven namelijk de transformatie in de zorg verder vorm te geven?

Dan zijn wij zeer geïnteresseerd in jou!

De programmaleider:

 • geeft inhoudelijk leiding aan complexe programma’s en opgave gerichte teams in de beleids- tot en met de uitvoeringsfase waarin medewerkers met verschillende rollen werkzaam zijn.
 • stuurt op resultaat, samenwerking en kwaliteit met focus op zowel regionale, stedelijke als gebiedsgerichte programma’s
 • verbindt en coacht medewerkers op het resultaat en is verantwoordelijk voor het verder uitdragen van de doelen
 • stimuleert en is opdrachtgever voor netwerkpartners om samen te werken aan het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten.
 • bouwt en onderhoudt externe netwerken binnen de gemeente en in de regio.
 • onderhoudt strategische en tactische contacten en netwerken (met een groot afbreukrisico) binnen de gemeente en in de regio. Legt verbindingen met zorgaanbieders, instellingen en andere stakeholders binnen het sociaal domein.
 • signaleert risico’s en kansen en veranderende omstandigheden en bepaalt de impact daarvan voor de  programma’s en neemt passende maatregelen.
 • is eerste aanspreekpunt voor collegeleden voor hun programmaonderdelen. Daarnaast heeft deze zitting in portefeuille overleggen vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor een programma.
 • adviseert zowel individuele collegeleden als de directie over maatschappelijke opgaven, maatschappelijke ontwikkelingen en de (domeinoverstijgende) programma’s die daarop betrekking hebben.

Plek in de organisatie

De directie Maatschappelijke ontwikkeling adviseert het bestuur over het te voeren beleid. Hierdoor kan het bestuur zijn politiek maatschappelijke ambities voor de stad realiseren. Met het advies wordt richting gegeven aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De directie zorgt ervoor dat politiek-bestuurlijk gewenste maatschappelijke effecten specifiek gemaakt worden. Daardoor kunnen maatschappelijke voorzieningen effectief ingekocht worden of gesubsidieerd worden. Zo nodig ontwikkelt de directie zelf innovatieve maatschappelijke voorzieningen.

De directie ziet erop toe dat met het beschikbare publieke geld efficiënt en effectief aantoonbaar maatschappelijk rendement wordt behaald. Dit gebeurt via monitoring van de realisatie van de maatschappelijke voorzieningen en het evalueren van beleidskaders.
Binnen de directie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de programmaleider een nadrukkelijke rol in het sturen op opgaven die  de gewenste maatschappelijke effecten helpen realiseren, zowel op wijk- als stedelijk niveau. Het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Groningen en het formuleren van beleid dat rekening houdt met de veranderende rol van de overheid is een belangrijk onderdeel van deze functie De programmaleider geeft inhoudelijk leiding aan één of meer complexe programma’s en opgave gerichte teams.

Wij vragen

 • WO-werk en denkniveau

 • Goed kunnen verbinden, samenwerken en enthousiasmeren

 • Ruime ervaring in een vergelijkbare rol

 • Beschikt over de competenties omgevingssensitief, netwerken, innovatief, visie en resultaatgericht.

 • Besluitvaardig en resultaatgericht

Competenties

Competentie 1 | omgevingssensitiviteit

Competentie 2 | netwerken

Competentie 3 | innovatief vermogen

Competentie 4 | visie

Competentie 5 | resultaatgerichtheid

Competentie 6 | verbinden

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de (indicatieve) functionele schaal 13 (maximaal €5.644,00 bruto per maand (fulltime salaris norm 1 januari 2018). De functie moet nog definitief worden beschreven en gewaardeerd.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u terecht bij Mieke Kortbeek, directeur DMO, telefoonnummer 06 51828541.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 10 oktober 2018. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild.

Deze vacature wordt extern opengesteld.

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer