Stage HBO ICT

Gemeente Emmen zoekt een student  HBO ICT  voor team Kwaliteit Sociaal Domein.

Inhoudelijk over de afdeling en het team:

Afdeling

Het team Kwaliteit Sociaal Domein (KSD) bestaat uit verschillende disciplines zoals kwaliteit, functioneel beheer, projectuitvoering en administratie. Er wordt ondersteuning geboden aan alle teams die werkzaam zijn in het sociaal domein. In het sociaal domein worden de volgende wetten uitgevoerd: Participatiewet (IOAW en IOAZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze wetten worden door vier teams binnen de gemeente Emmen uitgevoerd. De aanvragen en beoordeling van de wetten WMO, Jeugdwet en de Wgs liggen bij Stichting de Toegang. 

Wat houdt de stage in:

Het opstellen van een datamodel van onze CivSam database. Deze bestaat uit een groot aantal tabellen waar samenhang tussen zit. Die samenhang willen we graag  gerangschikt zien. Zowel in woord als in beeld. De stagiair moet bekend zijn met ERD, Datamodeling, Entiteiten en Kardinaliteiten. Van de database willen we graag een overzicht met uitleg krijgen.           

Soort stage: leerstage. Stageperiode en uren in overleg.

Wat vragen wij:

Opleiding:  HBO ICT beheer. Kennis op het gebied van: ERD, Datamodeling, Entiteiten en Kardinaliteiten. 

Wat bieden wij:

De aan de stage verbonden stagevergoeding bedraagt maximaal €300,00 netto per maand bij een 36 urige werkweek voor een periode van drie maanden of langer. 

Informatie

Wil jij nadere inhoudelijke informatie over deze stage, dan kun je contact opnemen met:

Jeroen Brens 06-11329439, cluster coördinator of Mark van Berkum 06-46991343 Teamleider team KSD.

Voor alle overige vragen over stages kun je contact opnemen met  Bianca van Brussel,  Gemeente Emmen, telefoonnummer 14 0591, mobiliteitenontwikkeling@emmen.nl

Over de sollicitatieprocedure:

Je kunt je belangstelling kenbaar maken via de website www.vooruitindrenthe.nl . Na registratie kun je via deze website solliciteren.