Planologisch juridisch medewerker

Je hebt ervaring met planologisch-juridische werkzaamheden. Je vindt het leuk om je inhoudelijk te verdiepen, maar zoekt ook vernieuwing op in het werk. De invoering van de Omgevingswet is voor jou een uitdaging. Verder heb je ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving en ben je in staat om je snel eigen te maken wat er speelt. Je durft verder te kijken dan je eigen vakgebied en hierin de verbindingen te zien en te leggen. Word jij hier blij van? Lees dan verder!

De gemeente Emmen is voor het team Ruimtelijke Ontwikkeling (ROW) op zoek naar een

Planologisch juridisch medewerker  (36  uur per week)

vacaturenummer: 21.027

Dit ga je doen

De kerntaak van de Planologisch juridisch medewerker is het verzorgen van de productie van bestemmingsplannen/omgevingsplan (tot aan de vaststelling door de raad), in afstemming met stedenbouwkundigen, juristen, externe bureaus en andere betrokkenen. Deze bestemmingsplannen/omgevingsplan dienen de stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op korte en lange termijn positief te beïnvloeden.

Verder houdt de functie het volgende in

 • Uitbrengen van integrale adviezen aan team Vergunningen (VLO) over concrete bouwplanaanvragen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.
 • Eerste aanspreekpunt voor ruimtelijke initiatieven in het buitengebied en uitbreidingsinitiatieven van agrarische bedrijven waaronder intensieve veehouderijen en natuurontwikkelingsprojecten. Specialist ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot recreatie en toerisme, water, landbouw en natuur.
 • Bij complexe adviesaanvragen heb je een coördinerende rol richting adviezen van andere beleidsdomeinen.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het coördineren, opstellen en procedureel in uitvoering brengen van (postzegel)bestemmingsplannen.
 • Je bereidt bestuurlijke afwegingen voor in de vorm van adviezen, memo’s en bestuurlijke besluiten.
 • Je werkt conform het gedachtegoed Omgevingswet en op zoek naar de ‘ja’.
 • Je brengt je ruimtelijke kennis in diverse projecten met specialisatie natuur, landbouw, water en recreatie en toerisme en het opstellen van en adviseren van het bestuur over ruimtelijkbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van deelopdrachten.
 • Als er bezwaar of beroep wordt aangetekend naar aanleiding van (de wijziging van) een bestemmingsplan/omgevingsplan bereid je samen met de jurist de inhoudelijke verdediging voor. Je bent aanwezig tijdens de rechtszitting als woordvoerder.
 • Je adviseert over de juridische kaders o.b.v. ruimtelijke wet- en regelgeving over gebiedsontwikkelingen en ziet toe op een integrale belangenafweging.

Welke competenties vinden wij belangrijk?

Voor deze functie vinden wij de volgende competenties belangrijk: communiceren, resultaatgericht handelen, analyseren, samenwerken en zorgvuldig handelen.

 

Wat vragen wij?

 • Je beschikt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur planologisch en/of juridisch.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring in het ruimtelijk domein.
 • Je bent bekend met de Omgevingswet.
 • Je hebt ervaring met het beoordelen van principeverzoeken met  het verdedigen van ruimtelijke plannen bij de rechter adviseren aan het bestuur, management en collega's over de juridische aspecten van het werkveld.

Wat bieden we jou

Wij kunnen je een leuke baan bieden waar je je passie in kwijt kunt en dagelijks nieuwe mogelijkheden tegenkomt. Je krijgt ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en tot mooie resultaten te komen. Er staat een xx team voor je klaar! Het aan de functie verbonden salaris bedraagt maximaal € 4.494,00 (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% over je salaris, dat je naar eigen voorkeur kan besteden.

Het team

Team ROW is een deskundig en gedreven team, waar de teamleden goed samen werken, diverse kennis delen en elkaar ondersteunen. De groep bestaat uit stedenbouwkundige voor de ruimtelijke visies en ontwerpen en juridisch planologen. We werken gebiedsgewijs. De JPO’er en stedenbouwkundige pakken samen de vraagstukken in de verschillende gebieden op en begeleiden dit tot het eind.

Wil je meer informatie over de functie?

Neem dan contact op met John Tetteroo (teamleider a.i.) via telefoonnummer 06-52490165

Solliciteren

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan je brief en curriculum vitae vóór 22 april via https://vacatures.vooruitindrenthe.nl. Je kunt je brief richten aan John Tetteroo

In verband met (de maatregelen rondom) het Coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken via Teams plaats.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan interne kandidaten.