Gemeente Emmen

Emmen is volop in ontwikkeling. De oplevering van de Veenvaart, de bouw van de Wildlands Adventure Zoo Emmen, de ontwikkeling van het nieuwe theater en de vernieuwing van het centrum zorgen voor de nodige dynamiek op het gemeentehuis.
Maar ook uitdagingen vanuit de rijksoverheid laten de organisatie niet ongemoeid. De veranderingen in het sociaal domein, met de decentralisaties in de AWBZ/WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg zorgen ervoor dat de organisatie zichzelf continu ontwikkelt. Dit doet zij zoveel mogelijk in samenwerking met de samenleving.

Deze wil om te samenwerken zit van oorsprong al sterk in het DNA van Emmen, zowel in de cultuur van het gebied als in de cultuur van de organisatie. De gedachte van het ‘samen doen’ is al jaren zichtbaar met de werkwijze van het programma Emmen Revisited en de samenwerking met 35 Erkende Overleg Partners in dorpen en wijken.

Onze missie is dan ook niet voor niets: Wij durven samen met anderen kansen te creëren. Onze identiteit is zichtbaar in onze kernwaarden: Verbinding, Ruimte, Daadkracht en Realistisch, oftwel VeRDeR.