Vakspecialist Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Team

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt om de week op donderdag ochtend bij elkaar en beoordelen samen of
omgevingsvergunningaanvragen voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Jouw competenties:

 • Je hebt algemene ervaring met het werkveld dat zich bezig houdt met vraagstukken rond de stedenbouwkundige en architectonische opbouw en kwaliteit van de stad;
 • Je brengt specifieke kennis en ervaring in als respectievelijk architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of bouwhistoricus/ monumentendeskundige;
 • Je hebt aantoonbare kennis over conceptuele planvorming of kennis van bestaande stedelijke milieus;
 • Je bent een stedenbouwkundige of landschapsarchitect met kennis van grotere stedelijke structuren of een bouwhistoricus met aantoonbare kennis van Assen;
 • Je bent naast professioneel ook vanuit een maatschappelijk betrokkenheid geïnteresseerd in gemeentelijke zorg voor ruimtelijke kwaliteit, bebouwing en historisch erfgoed.

Jij

Neemt deel aan de vergaderingen van de commissie en bijkomende activiteiten voortvloeiend uit het takenpakket.

Je bent in staat in de commissie te adviseren binnen de gestelde beleidskaders van het welstandsbeleid.

Je hebt inzicht in lokale bouwplan- en besluitvormingsprocessen en in de ruimtelijke ontwikkelingen en het beleid van de
gemeente Assen of bent in staat om je dit inzicht vlot eigen te maken.

Wij vragen

 • Leden die geen professionele binding met de gemeente hebben;
 • Leden zijn bereid zich te verdiepen in het kwaliteitsbeleid van de gemeente in de brede zin;
 • Leden die in staat zijn bouwplantekeningen te lezen en cultureel besef en kennis te hebben van Assen;
 • Leden zijn onpartijdig. Zij hebben geen persoonlijk belang of professionele betrokkenheid bij de te beoordelen bouwplannen. Op het moment dat een dergelijke betrokkenheid wel bestaat, maakt het lid dit tijdig kenbaar en wordt het plan behandeld zonder inbreng van het betreffende lid.

Wij bieden

 • € 80,- bruto per uur per vergadering (de commissie komt om de week op donderdagochtend bijeen);
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van drie jaar. 

Competenties 

 • Betrouwbaar;
 • Kwaliteitsgericht;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Visie.

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Reageer uiterlijk 25 september 2020 via Vooruit in Drenthe: https://vacatures.vooruitindrenthe.nl/organisatie/178

Contactinformatie

Contactpersoon sollicitatie: HR Adviseur - Pieter Nieman bereikbaar op/via 14 0592/p.nieman@assen.nl 

Contactpersoon vacature: Coördinator CHW/Vergunningen - Anneleen Blom bereikbaar op/via 14 0592/a.blom@assen.nl