Gemeente Assen

Houd jij Assen op koers?

Assen is een stad met ambitie. Samen met een groot aantal partners wordt hard gewerkt aan het versterken van de stad. En met succes. Assen is de snelst groeiende gemeente van Noord-Nederland met inmiddels zo’n 64.000 inwoners. Voor de komende jaren staan grote projecten op stapel die de aantrekkingskracht verder vergroten: het Cultureel Kwartier, nieuw winkelgebied in het centrum, het bevaarbaar maken van de Vaart, de centrumvoorziening Kloosterveste en nieuwe scholen. Naast deze projecten maken spraakmakende evenementen op cultureel en sportief gebied (zoals de TT), de hoofdstad van Drenthe tot een vitale stad. Daarbij verliest Assen de menselijke maat niet uit het oog en investeert dan ook flink in leefbare wijken.

De organisatie

De organisatie bestaat uit de diensten Stadsbeheer, Stadsbalie en Stadsontwikkeling. Alles bij elkaar zorgen 700 mensen ervoor dat de stad op koers blijft. Van deze 700 medewerkers zijn 250 HBO/WO-ers. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met organisaties en instellingen. Een open vizier, inventiviteit en durf zijn karakteristiek voor een organisatie die is gefocust op vraagstukken vanuit de eigen stad. Jaarlijks heeft de gemeente zo'n 45 vacatures, zowel tijdelijk als structureel. Met tenminste 300 gemeentelijke producten gaat het om een rijk gevarieerd aanbod. De vaak vernieuwende klussen worden met regelmaat projectmatig en in teamverband uitgevoerd.

Meer informatie:

Gemeente Assen
Postbus 30018
9400 RA Assen
Website: www.assen.nl
E-mail: po@assen.nl