Strategisch informatiemanager

VERLENGDE VACANTSTELLING

Appingedam! Daar gebeurt het. Authentieke, historische parel in de regio. Stad met lef, sprankelend, vernieuwend en ondernemend.
De Gemeente Appingedam zet zich in voor een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving. Wij stimuleren dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen diegenen die niet in staat zijn zichzelf te redden. Onze medewerkers hebben passie voor hun werk. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf en aan elkaar, waarbij ieders kwaliteiten worden gewaardeerd en benut. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Onze medewerkers zijn ons "goud" en wij zorgen als organisatie voor de juiste faciliteiten.
De ambtelijke organisatie bestaat uit 4 afdelingen, waaronder de afdeling Bedrijfsvoering.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Appingedam zijn de Informatiemanagement-activiteiten (IM) ondergebracht. In totaal is voor IM 2 fte beschikbaar, waarvan 1 fte voor de operationele en tactische werkzaamheden (tactisch informatie-adviseur) en 1 fte voor de strategische activiteiten. De uitvoerende werkzaamheden op het gebied van automatisering, waaronder functioneel beheer, worden door het Gemeenschappelijk ComputerCentrum (GemCC) opgepakt. Er komt hiermee 1 centrale ingang voor de klantvraag in DAL-verband (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), onafhankelijk of de activiteiten door IM of GemCC wordt uitgevoerd.

De gemeente Appingedam is centrumgemeente voor de DAL-activiteiten op I&A-gebied en de aansturing van beide disciplines vindt plaats door het afdelingshoofd Bedrijfsvoering (met ondersteuning van een teamleider GemCC voor het onderdeel Automatisering).

Om de strategische informatiemanagementactiviteiten vorm te geven zijn wij op zoek naar een verbindende en doortastende

STRATEGISCH INFORMATIEMANAGER
(1,0 fte, 36 uur per week)

Algemene informatie en doel van de functie:

Het doel van Informatiemanagement (IM) is zorgdragen voor een effectieve en efficiënte informatiehuishouding binnen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, die inspeelt op de landelijke informatiehuishouding en ontwikkelingen. Hierbij zijn twee belangrijke aandachtsgebieden te onderscheiden:

 • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie.
 • Afstemmen van vraag en aanbod betreffende ICT dienstverlening.

De strategisch informatiemanager is samen met de tactisch informatie-adviseur gesprekspartner voor de directie en het management van de DAL-gemeenten ten aanzien van ICT-vraagstukken. Daarnaast is de strategisch informatiemanager verantwoordelijk voor het opstellen van het informatiebeleid en het inrichten en bewaken van de informatiearchitectuur en het opstellen van de eisen en voorwaarden voor aansluiting hierop.

Functie-omschrijving:

 • je adviseert de verschillende key-players op het gebied van beleidsmatige informatievoorziening. Hierbij volg je de marktontwikkelingen op de voet, en denk je in termen van oplossingen in plaats van problemen;
 • Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening;
 • Door middel van inventarisatie weet je wat er wenselijk is in de (gemeentelijke) organisaties en je vertaalt dit naar mogelijkheden en opdrachten;
 • Genomen besluiten vertaal je naar de techniek, zodat dit past in de ICT architectuur (in nauwe samenwerking met GemCC). Je vervult hiermee een opdrachtgeversrol richting de afdeling GemCC;
 • Je adviseert en zorgt voor afstemming met de functioneel beheerders;
 • Vanuit beleid en beheer breng je de projecten en grotere klussen binnen je aandachtsgebied in kaart en je stelt hiervoor een meerjarenplan op;
 • Je bewaakt de voortgang van de lopende projecten, en zorgt dat deze qua tijd, geld en afspraken worden nagekomen. je bent zelf ook in staat om projecten te leiden;
 • je vervult een regisserende en verbindende rol op het gebied van informatiserings- vraagstukken, waardoor je aanspreekpunt bent op de verschillende locaties van het samenwerkingsverband. Je maakt hierbij gebruik van je professionele netwerk;
 • Je adviseert en ondersteunt bij het opstellen van DVO's en contracten;
 • je bent zichtbaar op alle locaties van het samenwerkingsverband DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum).

Persoonlijkheidsprofiel

 • Je beschikt over een brede ervaring om, met inzet van ICT, bedrijfsprocessen te vernieuwen;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid met charisma en humor, die door het management en het bestuur als gesprekspartner gezien wordt;
 • Je beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden waardoor je gemakkelijk contact legt (met managers) op elk niveau;
 • Je weet uiteenlopende belangen in de organisatie met elkaar te verenigen en hebt gevoel voor de (politieke) context waarin je opereert; 
 • Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau in een multidisciplinaire omgeving;
 • je denkt beleidsmatig, en komt gevraagd en ongevraagd met advies op gebied van informatisering;
 • Je onderhoudt intensieve contacten met de key players van de verschillende organisaties, waardoor I&A zichtbaar is voor de hele organisatie;
 • Je hebt focus op de intergemeentelijke samenwerking , waarbij je kansen signaleert voor informatisering en je weet deze te realiseren;
 • Je hebt een "Getting-Things-Done" mentaliteit.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante opleiding minimaal op HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO-BI.
 • Minimaal 3 jaar ervaring als (strategisch) adviseur op het gebied van informatiemanagement en informatiebeleid 
 • Relevante werkervaring bij een gemeente;
 • Goede kennis van ICT (beleids)ontwikkelingen in de markt en binnen de overheid;
 • Ruime ervaring met project management (prince-2/IPMA-C/Agile);
 • Kennis van methoden en standaarden op het gebied van procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL);
 • Kennis op het gebied van informatiebeveiliging en bijbehorende rollen en procedures voor een overheidsorganisatie;
 • Ruime ervaring met het werken voor verschillende organisaties, met soms uiteenlopende uitgangspunten. 

Benodigde competenties

Generieke competenties die gelden voor de gehele organisatie:
Samenwerken, Verantwoordelijk, Resultaatgericht

Overige competenties specifiek voor deze functie:
Omgevingssensitiviteit, Adviesvaardigheid, Goede communicatieve en relationele vaardigheden, Klant- en servicegericht, Overtuigingskracht, Pro-actief

Wij bieden:

De gemeente Appingedam biedt een enthousiaste en zeer gevarieerde werkomgeving, waarbij ruimte is voor goede ontplooiingsmogelijkheden. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.730,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week
(functieschaal 11 (*) CAR UWO; peildatum 1 januari 2017).

Wij kennen een drie-rangenstelsel waardoor na indiensttreding en afhankelijk van het functioneren doorgroei mogelijk is naar maximaal € 5.061,00 bruto per maand (uitloopschaal 11a CAR UWO; peildatum 1 januari 2017).

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

(*) Het niveau van deze functie is indicatief vastgesteld op salarisschaal 11. Het definitieve niveau zal na een jaar worden bepaald.

Vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je hiervoor contact opnemen met  Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jolanda Beereboom, P&O- adviseur, telefoon 0596-691256.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze functie, mail dan je sollicitatiebrief met CV onder vermelding van
“vacature strategisch informatiemanager" vóór 17 juli a.s. naar

Bijzonderheden

De sluitingsdatum van deze vacature is verschoven naar 17 juli 2017 om nieuwe kandidaten, die voldoen aan de gestelde functie-eisen, de gelegenheid te geven te solliciteren.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid worden interne kandidaten met voorrang in beschouwing genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 juli 2017.

Een individueel assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld