FUMO

Onze wereld is de wereld van het milieu en de natuur: onze leefomgeving. Het is onze drijfveer om die zo goed mogelijk te beschermen en te bewaken voor de generaties die na ons komen.

Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies

De FUMO verzorgt in Fryslân de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu. Daarnaast geven we specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, lucht, geur, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. Zo hebben wij direct invloed op de verbetering van onze leefomgeving.

Gericht in verbinding

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. Wij zijn een professionele organisatie die gericht in verbinding staat met haar opdrachtgevers: de 18 Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Enthousiast en betrokken

Vanuit ons kantoor in Grou beschermen en bewaken 185 enthousiaste en betrokken professionals dagelijks onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de FUMO? Kijk dan op www.fumo.nl.