FPC Dr. S. van Mesdag zoekt twee Zorginhoudelijk Managers (32-36 uur)

Wil jij zorginhoudelijk beleid en -proces verbinden?

Dan bieden we jou de combinatiefunctie van inhoudsdeskundige en manager!

Waar ga je aan de slag?

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag behandelt patiënten met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving en zichzelf een gevaar vormen. Doel van de behandeling is herhaling van delictgedrag voorkomen. Zo dragen wij bij aan de veiligheid van de samenleving en het vergroten van de kans voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Deze maatschappelijke opdracht kunnen we alleen bereiken met goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers die waardevol werk verrichten.

De functie
Er zijn drie zorginhoudelijk managers (ZIM’ers). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het behandelbeleid, voor goede en tijdige doorstroom van de patiënten binnen de behandeltrajecten en voor het tijdig beschikbaar zijn van een kwalitatief goed behandelaanbod. Door vertrek en aanstaand pensioen van twee van de huidige managers, komen nu twee posities beschikbaar.

Eén ZIM’er geeft leiding aan de deelbehandelaren (zoals diagnostici, forensisch systeemwerkers en (vak-)therapeuten) van het zogenaamde Behandelhuis en is daarmee verantwoordelijk voor het behandelaanbod. De twee andere ZIM’ers geven leiding aan de regiebehandelaren en zijn daarmee verantwoordelijk voor de voortgang in de behandeling van de patiënten. Zij zien toe op cruciale besluitvorming in de individuele zorgtrajecten. De vacatures betreffen de managementposities voor het behandelhuis en voor de patiëntenstroom psychotisch kwetsbaren.

Elke ZIM’er is verantwoordelijk voor de resultaten van het eigen onderdeel en voor de uitvoering van het geldende personeelsbeleid. Hij/zij werkt nauw samen met de collega’s van het managementteam, waar de tactische sturing van het FPC wordt vormgegeven. FPC van Mesdag werkt vanuit het gedachtengoed van integrale besluitvorming: iedere manager wordt ook gevraagd een bijdrage te leveren aan organisatiebrede vraagstukken zodat gezamenlijk tot evenwichtige oplossingen wordt gekomen. Ook heb je als ZIM nauw contact met de patiëntenraad en stimuleer je de ontwikkeling van hun bijdrage aan het behandelbeleid.

De zorginhoudelijk manager maakt op basis van vertegenwoordiging deel uit van het MT en legt verantwoording af aan het bestuur.

 Wij zoeken

een gedreven zorginhoudelijk manager die vanuit een integrale visie bijdraagt aan de ontwikkelingen in de Mesdag. Je bent psychiater, GZ- of Klinisch psycholoog (of hebt een gelijkwaardige opleiding) en je wilt zorginhoud combineren met de bovengenoemde managementtaken. Je hebt ervaring in een managementfunctie en/of ruime ervaring binnen de (forensische) GGZ en je bent een stevige gesprekspartner in het managementteam. Je deelt de missie en visie van de Mesdag. De patiëntenzorg staat bij jou voorop en je bent in staat daarin besluitvaardig te handelen. Je bent een inspirerend leider die de kwaliteit van zorg weet te borgen en die vorm weet te geven aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Je denkt in oplossingen in plaats van problemen, je werkt op een constructieve manier samen met de andere disciplines, inspireert en motiveert en je werkt vanuit aandacht en vertrouwen. Je bent innovatief en leergierig, staat open voor ideeën en voert systematisch verbeteringen door. Je leidt en ondersteunt het proces op een manier die de samenwerking in de teams versterkt. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regiebehandelaren (behandelcoördinatoren) en (deel)behandelaren en je stuurt hen aan op te behalen resultaten en op het tonen van eigenaarschap. Je bent zichtbaar, open en toegankelijk en je toont betrokkenheid bij de inhoud van de zorg.

Als je daarbij belangstelling hebt voor opleiding en onderzoek, vragen we je ook nadrukkelijk te solliciteren. Afhankelijk van ervaring en deskundigheid is er namelijk ruimte om andere accenten te leggen in de functie.


Wij bieden jou
een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving hetgeen de Forensische Zorg bij uitstek kenmerkt. Mesdag is hierbij een toonaangevende speler in de sector: wij werken iedere dag aan de verdieping van onze professionaliteit zodat wij uitstekende zorg kunnen leveren ten behoeve van de veiligheid van deze maatschappij. Jij vervult je rol in nauwe samenwerking met hoogopgeleide collega’s die een diverse achtergrond hebben. Daarnaast heb je bij ons prima mogelijkheden om je te ontwikkelen, zowel in de dagelijkse praktijk van je werk als door het volgen van trainingen en opleidingen. Je kunt rekenen op passende arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.

De functie is ingeschaald in FWG-groep 75, de functie wordt nog gewogen en definitief ingeschaald. Je salaris bedraagt minimaal € 5.136,-- en maximaal € 8.101,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Voor een psychiater is het salaris gebaseerd op de salarisschaal voor medisch specialisten (AMS).

De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Ben je enthousiast?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Beintema, lid Raad van Bestuur (050 5221 221). Solliciteren kan via de link: 

https://vanmesdag.easycruit.com/vacancy/2785543/109157?iso=nl

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Zien wij jou als nieuwe collega? Dan is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.