FPC Dr. S. van Mesdag

FPC Dr. S. van Mesdag is een groot Forensisch Psychiatrisch Centrum te Groningen met circa 260 patiënten met een tbs-maatregel en ongeveer 500 medewerkers. De behandeling is gebaseerd op respect voor de patiënt en gericht op veiligheid en vermindering van recidive. Centraal in de behandeling staat het streven om de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn behandeling, voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer. 

De Mesdag is volop in ontwikkeling en werkt intensief samen met andere Forensisch Psychiatrische instellingen met als doel kennis en ervaring te bundelen en de kwaliteit van patiëntenzorg, professionalisering en onderzoek te bevorderen. Samen met de afdelingen forensische geestelijke gezondheidszorg van Lentis vormt FPC Dr. S. van Mesdag het samenwerkingsverband Forint.