Fokus

Vrijheid en gewoon leven met een fysieke beperking. Fokus maakt het mogelijk. Wij verlenen assistentie aan mensen met een fysieke beperking bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zo houdt hij zelf de regie over zijn leven! 

Verspreid door het land hebben wij 99 locaties, waarvandaan wij onze cliënten deze assistentie bieden. Wij werken met zelforganiserende teams en ondersteunen deze teams vanuit onze kantoren in Utrecht en Groningen.