Factor 5

Factor 5 is een professionele, innovatieve zorgverlener, gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, ontwikkelings- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dit doen we altijd op basis van respect en vertrouwen. Door middel van een brede en integrale aanpak ondersteunen we cliënten in het versterken van de regie over hun leven. Hierbij leggen we de nadruk op het ombuigen van belemmerende gedachten en gedragingen naar kansen, succes en toekomstperspectief. We hebben een lange adem: we weten dat werken aan jezelf een proces is van vallen en opstaan. Dat betekent concreet dat we bij negatief gedrag niet gelijk uitplaatsen, maar we in gesprek gaan en doelen formuleren vanuit het incident. Onze deur staat altijd open!