Expertisecentrum voor Anderstaligen

Meedoen op school begint met taal. Zonder de Nederlandse taal te beheersen kunnen kinderen nauwelijks deelnemen aan het onderwijs. Voor anderstalige kinderen is het daarom erg belangrijk om eerst de taal te leren. Voor deze groep kinderen is het ECA. Op het ECA gaat de meeste aandacht uit naar het leren van de Nederlandse taal.

Je wordt gezien (missie)
Op het ECA vinden we het principe "Je wordt gezien" belangrijk. Iedereen die binnenkomt is welkom. 

Gereedschap voor de toekomst (visie)
Op het ECA vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een goede aansluiting moeten kunnen maken bij het regulier onderwijs en dat we leerlingen toe leiden naar de Nederlandse maatschappij. En dat begint bij onze leerlingen met taal. Pas als je de Nederlandse taal goed beheerst kun je de aansluiting goed maken.

Dat betekent dat we op het ECA goed taalonderwijs geven en een klimaat scheppen waarin leerlingen samen kunnen werken en zich gerespecteerd en veilig voelen. Vanuit dat veilige klimaat zorgen we ervoor dat leerlingen kunnen groeien en op een voor hun zo hoog mogelijk niveau kunnen doorstromen naar de volgende groep.

Verder vinden we het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan, een positieve en reële kijk op zichzelf hebben en dat ze een goed contact kunnen opbouwen met de mensen en de wereld om zich heen.