evofenedex

Als je vandaag doet wat je gisteren deed, sta je morgen stil. Het lijkt een open deur en dat is het natuurlijk ook. Waar de wereld verandert moet je meebewegen. Verandering geeft de mogelijkheid tot verbetering. Het is de motor van vooruitgang. Ook het landschap van internationaal ondernemen en logistiek is constant onderhevig aan verandering. Voeg daarbij een sterke invloed van de wereldeconomie en toenemende concurrentie en er ontstaat een grillig speelveld. Een markt die elke dag meer gebaat is bij een bundeling van kennis waaruit iedereen die zich bezighoudt met internationale handel en logistiek kan putten. Dat kennisknooppunt heet evofenedex.

Met meer dan 10.000 leden en een uniek netwerk in binnen- en buitenland, is ondernemingsvereniging evofenedex de #1 belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland. Door gezamenlijk hindernissen weg te nemen, grootschalig kennis te delen en een mix van vooruitstrevende producten en innovatieve diensten te bieden, helpt evofenedex bedrijven en, belangrijker nog, de mensen die er werken bij het vergroten van hun wendbaarheid en het optimaliseren van hun activiteiten. En door de twee specifieke werelden van internationale handel en logistiek bij elkaar te brengen worden grenzen verlegd en nieuwe kansen gecreëerd.

Strategische speerpunten

De diversiteit aan deelnemende sectoren en het omvangrijke aantal leden die niet alleen kennis halen maar ook brengen versterken de kracht van de organisatie voor alle betrokkenen en zorgen voor een verreikende invloed. Daardoor is evofenedex sturend op strategische speerpunten als globalisering, verstedelijking, verduurzaming, digitalisering en de drastisch veranderende arbeidsmarkt en als geen ander in staat om de transitie op deze trajecten met vooruitziende blik te faciliteren.

Kennis & kunde komen samen

De grootschalige kennisdeling en het gezamenlijke ondernemen binnen de community die evofenedex is, verbeteren continu de prestaties en het aanpassingsvermogen van zowel individuele medewerkers, bedrijven als het totaal van internationale handel en logistiek. Met een impact die op termijn steeds groter wordt. De dagelijkse praktijk is pragmatisch: vragen worden snel en adequaat beantwoord door deskundige professionals vanuit alle functiegebieden en -niveaus. Aangeboden oplossingen zijn toegankelijk en direct toepasbaar.

Door de medewerkers van aangesloten bedrijven centraal te stellen, ervaringen te delen en een inspirerende bron van kennis en kunde te zijn, levert evofenedex een groeiende waardevermeerdering voor het gehele domein. Daarom is iedereen die het aangaat van harte uitgenodigd om de proef op de som te nemen: internationale handel + logistiek = evofenedex.