Elker

Elker Jeugdhulp & Onderwijs

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Belangrijk en mooi werk, dat niet alleen vraagt om geweldige hulpverleners, maar ook om mensen die zorgen voor een geoliede organisatie, voor kwaliteit, zichtbaarheid en samenwerking.

Een nieuwe weg

In 2020 is Elker organisatorisch een nieuwe weg ingeslagen. Er is hard gewerkt aan een nieuwe samenhangende structuur, waarin het hulpaanbod overzichtelijker is en efficiency, structuur en transparantie nog duidelijker in alle onderdelen terug te vinden zijn. Elker is weer een toekomstbestendige organisatie, die haar belangrijke taak vol vertrouwen kan blijven uitvoeren en uitbreiden.

Vacatures

Bij dit ‘nieuwe Elker’, dat geworteld is in oude waarden en dat voortbouwt op de jarenlange inspanningen van de vele betrokken medewerkers, hebben we momenteel veel ruimte voor nieuwe enthousiaste jeugdhulpverleners en andere collega's.

Voor meer informatie over vacatures en werken bij Elker kun je contact opnemen met de afdeling PO&O service, telefoon 050 - 851 40 70 of per email: POOservice@elker.nl