ELANN | GHC | LHV

In de provincie Groningen en Noord Drenthe werken de Huisartsenkring Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en ELANN nauw samen om huisartsen in deze regio te ondersteunen. Daarbij richt de Huisartsenkring Groningen zich op de belangenbehartiging van de beroepsgroep huisartsen, https://groningen.lhv.nl/.

De GHC is een samenwerkingsverband van huisartsen, die de organisatie en contractering van ketenzorg en zorgvernieuwing faciliteert,https://www.ghcgroningen.nl/.

ELANN is een facilitaire ondersteuningsorganisatie, die nascholingen organiseert voor huisartsen en andere beroepsgroepen in de eerste lijn, het werkgeverschap voor het personeel van de GHC uitvoert en facilitaire diensten op maat aanbiedt voor huisartsen,https://www.elann.nl/.