Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en werd in 1977 opgericht. Het kantoor is gevestigd in Bad Nieuweschans. Het is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en talrijke grensoverschrijdende projecten op weg gebracht worden.

Sinds 1997 functioneert de EDR als grensoverschrijdend Openbaar Lichaam op basis van het Verdrag van Anholt. De EDR telt ongeveer 85 leden. Het gaat daarbij om publiekrechtelijke lichamen uit de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, alsmede uit Ostfriesland, het Emsland, de regio Cloppenburg en aangrenzende gebieden.In de loop der tijd ontstonden er talrijke contacten en netwerken tussen mensen, ondernemingen en organisaties aan weerszijden van de Europese binnengrens. Bij de nauwer wordende en intensievere contacten stuit men echter toch nog op hindernissen die nog overwonnen moeten worden. Verschillen qua wetgeving vormen daarbij de grootste barrière, maar ook verschillende culturen en omgangsvormen kunnen het Nederlands-Duitse “met elkaar” bemoeilijken.De EDR heeft zich een plaats weten te veroveren als eerste adres voor alle vragen met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Ook in de toekomst moeten de voordelen van een aaneengroeiend Europa worden waargenomen en benut.

Sinds de oprichting wijst de EDR aan beide zijden van de grens op de gemeenschappelijke belangen onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en cultuur. De EDR wil echter vooral aanzetten tot contacten tussen de bevolking aan beide zijden van de grens en deze contacten intensiveren en verdiepen. Om deze doelstellingen te realiseren staan de EDR financiële middelen ter beschikking. De basis voor de financiering van de werkzaamheden van de EDR wordt gevormd door de bijdragen van de leden. Daarnaast wordt de EDR ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking financieel ondersteund door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de deelstaat Niedersachsen. En tot slot wordt de realisatie van de doelstellingen nog eens aanzienlijk versneld doordat de Europese Unie in het kader van de INTERREG-programma’s subsidies verstrekt. De speerpunten van de bevordering zijn economie, technologie en innovatie, duurzame regionale ontwikkeling alsmede integratie en maatschappij.

De Eems Dollard Regio is het meest noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. Het EDR-gebied ligt met een totaal oppervlak van 20.166 km² voor ca. 56% op Nederlands en voor 44% op Duits grondgebied. Deze oppervlakte is goed voor ruim 43% van het totale Nederlands-Duitse grensgebied.
In het noorden grenst de Eems Dollard Regio aan de Noordzee, in het zuiden aan het gebied van de EUREGIO. Het programmagebied van de EDR omvat de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en aan Duitse zijde het noordwestelijke deel van de deelstaat Niedersachsen.
Het EDR-gebied telt momenteel ca. 2,8 miljoen inwoners. Analoog aan de oppervlakteverdeling woont bijna 60% daarvan in het Nederlandse en ca. 40% in het Duitse deel. Gerelateerd aan het volledige Nederlands-Duitse programmagebied neemt de EDR bijna een kwart (23%) van de totale bevolking voor zijn rekening. Al met al kent de EDR een zeer lage bevolkingsdichtheid. Het Nederlandse deel telt gemiddeld149 inwoners per km² en het Duitse deel 129 inwoners per km². Daarmee behoort de Eems Dollard Regio tot de dunbevolkte gebieden (Duitsland: 231 inw./km², Nederland: 390 inw./km²). Uitzonderingen hierop zijn, zoals verwacht mag worden, de stedelijke gebieden rondom de ’kreisfreie Stadt’ Emden, de steden Emmen en Lingen en de stad Groningen.