Drents Archief

Het Drents Archief is een gemeenschappelijke regeling met een bestuur waarin het Ministerie van OCW en de gemeente Assen partners zijn en wordt mede gefinancierd door de provincie Drenthe. Centrale opdracht is de uitvoering van publieke taken op grond van de Archiefwet 1995. Daarbij streeft het Drents Archief ernaar om haar collecties onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen onder meer met educatieve programma’s voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Door de digitalisering van de samenleving ligt de nadruk in het beleid voor de komende jaren op de informatiefunctie van het archief.