Drents Archief

Het Drents Archief is een Regionaal Historisch Centrum (RHC) dat grofweg twee hoofdtaken heeft. Enerzijds geven wij invulling aan de wettelijke taak om de archieven van onze partners – Gemeente Assen en het Rijk – te beheren en anderzijds vervullen wij een publieke taak om de schatten aan informatie die wij in onze depots bewaren voor een breed publiek toegankelijk te maken. Met een klein, maar bevlogen team van 26 professionals en ca. 40 vrijwilligers bereiden wij ons voor op een toekomst waarin duurzaam digitaal archiefbeheer de boventoon voert.