Examensecretaris examencommissie

WAT IS JOUW WAARDEVOLLE BIJDRAGE AAN DE KWALITEITSBORGING VAN EXAMINERING, DIPLOMERING EN CERTIFICERING?

Als examensecretaris  ben je de spil van een examencommissie. De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering bij Drenthe College, zodat de studenten kunnen vertrouwen op de deugdelijkheid van de afgegeven diploma’s. Zij legt  direct  verantwoording  af  aan  en handelt in opdracht van het College van Bestuur. De examencommissie heeft wettelijke taken en bevoegdheden, waaronder:

 • Opstellen kwaliteitscriteria van examinering op basis van kwaliteitsdoelen management;
 • Behandelen van verzoeken, uitzonderingen en onregelmatigheden;
 • Uitvoeren van werkzaamheden voor diplomering, mbo verklaring en certificering;
 • Evalueren van de kwaliteitsdoelen voor examenprocessen;
 • Opstellen van een jaarverslag examencommissie en opleveren aan bevoegd gezag.

Als examensecretaris ben je onder andere verantwoordelijk voor het plannen van vergaderingen en de bewaking van processen die voorvloeien uit de taakstelling van de examencommissie en de totstandkoming en uitvoering van het jaarplan, de jaaragenda en het jaarverslag. Je formuleert, samen met de leden van de examencommissie, verbetermaatregelen voor examinering en legt specifieke kaders vast ten aanzien van generieke examinering onder voorbehoud van wet- en regelgeving en uitgangspunten DC, in samenwerking met de beleidsadviseur examinering. Je adviseert het bevoegd gezag en ziet toe op de naleving van de wettelijke regelingen rond de examinering. Je hebt inzicht in groepsdynamiek en je kunt in de veelheid van informatie, hoofd- en bijzaken onderscheiden.  Je bent resultaatgericht en hebt een besluitvaardige instelling.

WAT BRENG JE MEE?

 • Hbo of wo werk-en denkniveau
 • Je bent bij voorkeur werkzaam in het mbo en hebt affiniteit met vavo.
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving examinering en diplomering in het mbo, specifiek gericht op examencommissies en/of je bent bereid hiervoor scholing te volgen.
 • Affiniteit met kwaliteitsprocessen.
 • Je bent flexibel en werkt proactief. Staat stevig in je schoenen, bent analytisch scherp en weet dat te vertalen naar acties.
 • DC werkt vanaf augustus 2023 vanuit een nieuwe examenorganisatiestructuur. Je committeert aan die koers en denkt graag mee over de herinrichting van examenprocessen en -procedures.
 • Je bent een ster in het prioriteren van werkzaamheden en zit sterk in de pdca-cyclus van de jaartaken van de examencommissie en de verbanden met de examenorganisatie als geheel.
 • Je reageert daadkrachtig op klachten, incidenten en zet je interne netwerk, waaronder het management, daarvoor effectief in.

WAT ZETTEN WIJ DAAR TEGENOVER?

 • Samenwerking met bevlogen professionals: de leden van de examencommissies en drie andere examensecretarissen. Je valt, net zoals je collega-examensecretarissen, onder de afdeling Onderwijs en Kwaliteit van DC.
 • Jouw groei en ontwikkeling is belangrijk voor ons! Er is opleidingsbudget voor je eigen groei. Daarnaast ontwikkel je met je team. Er zijn DC brede workshops van de DC Academie die regelmatig worden aangeboden.
 • Een tijdelijke aanstelling voor 0,8 - 1  fte voor de duur van tenminste één studiejaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Je standplaats is Assen.
 • Het maximale fulltime brutosalaris is op basis van de cao mbo € 5.229,00 per maand.
 • Verder krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%, goede pensioenregeling en een tegemoetkoming voor je zorgverzekering.

IETS VOOR JOU?

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan uiterlijk 3 oktober 2022 via deze linkVoor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: 

 • Lineke Hendriksen via 06 588 150 95 of l.hendriksen@drenthecollege.nl
 • Ina Stavast via 06 460 478 59 of i.stavast@drenthecollege.nl

De gesprekken vinden plaats in week 41 en 43. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.