Beleidsadviseur Onderwijs

Regio Assen | 0,8 - 1,0 FTE | Vacaturenummer OI21/02

WAT IS JOUW WAARDEVOLLE BIJDRAGE?

Drenthe College is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, Vavo, Entreeonderwijs en overige educatieve activiteiten.

De stafdienst Onderwijs en ICT is op zoek naar een enthousiaste en inspirerende collega op het terrein van onderwijsontwikkeling. De staf levert beleidsadviezen en - ondersteuning  aan management, stafdiensten en onderwijsteams conform een afgesproken jaarplan/Product Diensten Catalogus.

Kern van de functie is het signaleren van externe ontwikkelingen en trends, het wegen van het belang voor Drenthe College en adviseren over de te zetten stappen. De beleidsadviseur is in staat om de ruimte in vastgestelde interne en externe kaders aan te geven, opdat blijvend attractief en innovatief onderwijs kan worden gerealiseerd.
 

RESULTAATGEBIEDEN 

1.   Beleidsinhoudelijk:

 • Je signaleert externe ontwikkelingen en trends; stemt deze af met interne ontwikkelingen;
 • Je vertaalt deze naar middellange termijn initiatieven en doelstellingen en naar meerjarige beleidsproducten;
 • Je signaleert interne knelpunten op een beleidsterrein en levert een bijdrage aan oplossingen en/of verbeteringen;
 • Je ontwikkelt scenario’s; schrijft beleidsplannen, discussienota’s en visie-documenten;
 • Je initieert beleidsontwikkeling en evalueert de resultaten van centraal vastgestelde beleidsuitvoering.

2.   Adviesfunctie: 

 • Je toetst en integreert standpunten van het bij het beleidsproduct betrokken verantwoordelijke lijnmanagement, onderwijsjurist, (staf)medewerkers en in voorkomende situaties; medezeggenschaporganen en externe stakeholders/beleidsbeïnvloeders;
 • Je geeft (gevraagd en ongevraagd) advies ten aanzien van de beleidsvorming en verbeterprocessen;
 • Je stimuleert kennisoverdracht binnen de organisatie.

3.   Kaders:

 • Je werkt binnen strategische beleidslijnen;
 • Je hebt enige kennis van onderwijswetgeving;
 • Je gebruikt landelijke en interne beleidslijnen en ontwikkelingen als basis voor vernieuwend onderwijsbeleid en advies.

WAT BRENG JE MEE?

 • Kennis van en over (complexe) veranderprocessen;
 • Kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Een initiatiefrijke, zelfstandige en reflectieve werkhouding;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, bereidheid tot samenwerking;
 • Je bent in staat afwegingen te maken tussen verschillende belangen;
 • Je hebt een opleiding op WO-niveau.

WAT ZETTEN WIJ DAAR TEGENOVER?

 • Jouw groei en ontwikkeling is belangrijk voor ons! Er is opleidingsbudget voor je eigen groei. Daarnaast ontwikkel je met je team. En zijn er DC brede workshops van de DC Academie.
 • Het is een tijdelijke aanstelling voor 0,8 - 1,0 fte voor, in eerste instantie, een jaar met als standplaats Assen.
 • Het maximale fulltime brutosalaris is op basis van de cao mbo €4939 per maand.
 • Verder krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%, een goede pensioenregeling en een tegemoetkoming voor je zorgverzekering.

IETS VOOR JOU?

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan uiterlijk 31 Januari 2021 via dit formulier.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Han Numan, manager Onderwijs, ICT en MPR via 06 46047858.
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 5 februari 2021.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.