Drenthe College

Iedere student verdient een school met geweldige docenten en een sterk team van ondersteuners. Samen bouwen we aan een waardevolle toekomst voor studenten. De mensen voor de klas en ook de teams van professionals en vakdeskundigen er omheen. Wij geloven dat professionals het verschil maken.

Drenthe College is een Regionaal Opleidings Centrum (ROC); we leiden de vakmensen voor de toekomst op in de volgende sectoren, Economie en Dienstverlening, Techniek en Zorg en Welzijn. Studenten kunnen zowel in de BOL (dagstudenten) als in de BBL (werken en leren). We hebben veel aandacht voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben.

Bij Drenthe College hebben we aandacht voor elkaar. De student wordt gezien en gehoord, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor collega’s onderling. Samen vormen we een plek waar het prettig is en je jezelf kunt zijn.

We bieden studenten goede persoonlijke begeleiding en uitdagend onderwijs. Zo ontdekken zij wat van waarde is en hoe zij van waarde willen zijn. Nu en in de toekomst.

Samen met bedrijven, instellingen en de regio zien en benutten we kansen. Goed inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt; het hoofd bieden aan de gevolgen van vergrijzing en krimp. Met onze partners in de regio ontwerpen en voeren we activiteiten uit op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor de medewerkers van organisaties en bedrijven.

We ontsluiten potentieel bij kwetsbare groepen in de samenleving. Drenthe College heeft daarom een sterke focus op de regio; we zijn een partner die weet wat er leeft én wat nodig is in die regio.
We dagen onze studenten, onze partners in de regio en elkaar steeds uit. Om nieuwe dingen te doen, om grenzen op te zoeken en te verleggen. Om het elke dag weer een stapje verder te doen of het een beetje beter te doen. Zo maak je ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Je talenten te verkennen en elke dag te leren. Van elkaar en met elkaar.

Om dit te realiseren zoeken wij regelmatig collega’s die een bijdrage willen leveren aan ons mooie middelbaar beroepsonderwijs en LLO activiteiten. Collega’s die geworteld zijn in en/of feeling hebben met de beroepen waar wij voor opleiden.

Feitelijk:
We zijn een mbo en opleidingscentrum in Drenthe. Elk jaar volgen zo’n 8.000 studenten een opleiding bij ons; dichtbij huis op één van de locaties in de provincie Drenthe: Assen, Emmen en Meppel. Bij Drenthe College werken ruim 850 medewerkers.