Drenthe College

Drenthe College is een mbo en opleidingscentrum in het Noorden en Oosten van Nederland.
Elk jaar volgen zo’n 10.000 studenten een opleiding aan Drenthe College, dichtbij huis op één van de locaties in de provincie Drenthe: Assen, Emmen en Meppel. 
Drenthe College biedt studenten van alle leeftijden uitdagend beroepsgericht onderwijs, gericht op werk, persoonlijke ontwikkeling en vervolgstudie.

Drenthe College heeft drie regio's:
  • Emmen
  • Assen 
  • Meppel 
In deze regio's is het mogelijk opleidingen volgens een beroepsopleidende- (BOL) of beroepsbegeleidende- (BBL) leerweg te volgen. De beroepsopleidende leerweg is een combinatie van school en stage. De stage wordt ‘beroepspraktijkvorming’ genoemd. De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en school, vier dagen werken (vaak betaald) en twee dagdelen (overdag en/of ’s avonds) naar school. Voor een BBL opleiding moet de leerling een arbeidscontract hebben met een werkgever die relevant is voor de opleiding. Doorgaans betaalt de werkgever ook (een groot deel van) de opleiding.

In alle regio's ontwikkelt DC Start opleidingen die er op gericht zijn belemmeringen in het voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt op te heffen of de deelnemers voor te bereiden op het volgen van een kwalificerende vervolgopleiding. In opdracht van en in samenwerking met bedrijven, gemeenten en instellingen ontwikkelt DC Start cursussen en trainingen. Deze activiteiten zijn gericht op sociale activering, re-integratie en om- en bijscholing.
DC Start biedt ook sprint havo en vwo aan. Op een sprint havo of vwo krijgt de leerling het volledige vakkenpakket aangeboden en doet hij/zij examen (schoolexamens en centraal schriftelijk). Het is ook mogelijk om te studeren voor één of meerdere landelijk erkende (deel)certificaten. 
De niveau 1 opleidingen in het mbo vallen met ingang van augustus 2014 onder de naam Entree. Een Entreedeelnemer kan op twee manieren uitstromen: naar werk of naar mbo niveau 2. Voor deze opleidingen is een nauwe samenwerking opgezet tussen betrokken partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid.