leraar Economie eerste- en tweedegraads (1512)

Deze baan

Onze school Campus Winschoten is een samenwerking tussen het Dollard College, Terra en Noorderpoort. Op de Campus wordt onderwijs gegeven aan leerlingen in het mbo en de bovenbouw van vmbo, tl, gl, kb en bb. De afdeling bovenbouw vmbo telt 400 leerlingen.

Vestiging Hommesplein in Winschoten heeft ca. 820 leerlingen en biedt onderwijs aan leerlingen van gymnasium, atheneum, havo en isk. Eveneens wordt in de onderbouw vwo tweetalig onderwijs aangeboden. Persoonlijke aandacht en begeleiding van leerlingen vinden wij belangrijk. Er is bovendien veel aandacht voor culturele en sportieve activiteiten.

In verband met de nauwe samenwerking met het Ubbo Emmius op locatie Bovenburen in Winschoten, behoren werkzaamheden voor die locatie ook tot de mogelijkheden.

Wat je gaat doen bij het Dollard College Als leraar economie geef je op aansprekende wijze les. En maak je met jouw collega's onderdeel uit van een onderwijsteam. Ook denk je mee over de ontwikkeling van jouw vak.

Je vindt het leuk om leerlingen te stimuleren om zelfstandig te (leren) leren zodat ze zich, ook op persoonlijk vlak, verder kunnen ontwikkelen. Je daagt de leerlingen uit om steeds het beste uit zichzelf te halen. Het Dollard College, vestiging Campus Winschoten en Hommesplein zijn twee actieve scholen. In jouw functie begeleid je op school en daarbuiten leerlingen tijdens diverse projecten en stages en neem je deel aan verschillende schoolevenementen en voorlichtingsactiviteiten.

Wij zoeken

met ingang van 1 augustus 2021, voor de vestigingen Campus Winschoten, Hommesplein en locatie Bovenburen van het Ubbo Emmius, een collega - die zich herkent in onze kernwaarden: gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk, - die ontwikkelings- en resultaatgericht kan werken en hierbij veiligheid en kwaliteit vooropstelt, - die betrokken is bij onze leerlingen en de school, - die zich herkent in onze onderwijsvisie, - met een eerste- en tweedegraads bevoegdheid economie.

Wij bieden

Een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving. Het betreft een LB-functie volgens de cao vo met een maximum salaris van € 4.301,00 per maand bij een volledige betrekking.

Verder bieden wij: een contract voor de duur van 1 jaar, prima arbeidsvoorwaarden waaronder:

  • 8% vakantietoeslag en 8% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen,
  • afhankelijk van de invulling van de werkweek, een extra aantal bovenwettelijke vakantiedagen,
  • budget voor levensfasebewust personeelsbeleid,
  • ruimte voor professionalisering,
  • begeleiding voor (startende) leraren door vak- en leraarcoaches.

Vragen?

Informatie Uitgebreide informatie over het Dollard College vind je op www.dollardcollege.nl. Voor nadere informatie over de vacature kun je ook contact opnemen met de heer O.J. Folkeringa, afdelingsdirecteur, te bereiken op tel. 06-29099083 of via o.folkeringa03@dollardcollege.nl.

Is dit jouw baan? Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature en denk je dat jij de geschikte kandidaat bent? Dan vragen wij je digitaal te solliciteren. Klik op de knop solliciteer nu om naar het sollicitatieformulier te gaan. Graag ontvangen wij jouw reactie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 9 mei 2021. We laten je dan snel weten of we je uitnodigen voor een eerste gesprek. De sollicitatiegesprekken vinden, indien mogelijk, fysiek plaats.

Nieuwe medewerkers wordt bij indiensttreding verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. De kosten hiervoor worden door het Dollard College vergoed.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne medewerkers hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteer nu