Dockinga college

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: vmbo basis en kader-beroepsgerichte leerweg (vmbo-VAKschool), vmbo-theoretische en gemengde leerweg, havo en vwo (Atheneum én Gymnasium). Ook bieden wij Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In Dokkum is ook een Christelijke school voor Praktijkonderwijs, waarmee wij een Personele Unie vormen.