Discriminatie Meldpunt Groningen

DMG werkt provinciaal en zet zich in om discriminatie te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Groningers kunnen bij DMG terecht voor inhoudelijke (juridische) klachtbehandeling. Daarnaast houdt DMG zich bezig met educatie-, project- en onderwijsactiviteiten in de hele provincie, van basisscholen tot HBO en professionals. Tevens kunnen organisaties, scholen en overheden bij DMG terecht voor beleidsadvies.

DMG hecht veel waarde aan haar onderwijsactiviteiten. We zetten in op bewustwording en (h)erkenning. Het onderwijsaanbod is divers, dynamisch, interactief en altijd in ontwikkeling, zodat we goed kunnen aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.”

-Nelson Mandela-