Specialist Infrastructuur Engineer

Functie omschrijving

Als Specialist Infrastructuur Engineer werk je op het snijvlak van (IT)architectuur, engineering en klant en werk je nauw samen met de manager exploitatie en de architecten. Daarin ben je de voorman en product owner van het team en daarmee eigenaar van de backlog. Je hebt het totaaloverzicht over het werkveld en bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van producten en diensten binnen het vak- en aandachtsgebied. Je bent ook verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) coaching en begeleiding van jouw collega's vanuit je vakdeskundigheid. Je voert onderzoeks- en adviesgesprekken met opdrachtgevers binnen de overheid en daarbij heb je kennis van de verschillende partijen met oog voor de bestuurlijke context en mogelijke belangenverstrengelingen. Je ondersteunt de manager exploitatie o.a. bij de personele invulling van het team en de inhoudelijke invulling van het portfolio. Je neemt deel aan interdepartementale projecten, je zoekt proactief sparringpartners op en je maakt gebruik van hun expertise bij de ontwikkeling van nieuwe diensten.
Als Specialist Infra Engineer ben je in staat met je enthousiasme, ervaring en creativiteit ODC-Noord te versterken met je kennis en kunde. Je bent een engineer die gebruik maakt van moderne ontwikkelingen zoals agile enginering en cloud & beveiligingstechnieken.

Te behalen resultaten
Als Specialist Infrastructuur Engineer:

 • Ontwikkel je IV diensten, IV producten, nieuwe ideeën en concepten en draagt deze uit en weet hierover overeenstemming te bereiken met de opdrachtgevers binnen de rijksoverheid;
 • Ontwikkel en implementeer je in multidisciplinair verband binnen het IV vakgebied (o.a. interdepartementaal, externe leveranciers) oplossingen voor complexe vraagstukken of problemen waarbij je in staat bent om vernieuwende technieken toe te passen;
 • Ben je verantwoordelijk voor het life cycle management van alle componenten binnen de scope van je vakgebied waaronder de beoordeling en implementatie van wijzigingen ten gevolge van veranderde of nieuwe functionaliteiten in de complexe technische infrastructuur waar bedrijfskritische klantsystemen van afhankelijk zijn;
 • Neem je deel aan complexe, interdepartementale IV projecten waarbij je je expertise inbrengt in zowel de voorbereidende fase als ook bij de uitvoering. Het gaat daarbij met name om afstemming en kennisdeling;
 • Inventariseer je de eisen en de wensen in het toepassingsgebied van complexe applicaties van verschillende klanten binnen de rijksoverheid;
 • Ben je verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de complexe infrastructuur, conform de gestelde prestatiekenmerken (waaronder performance- en beschikbaarheidseisen);
 • Ben je in staat om team overstijgende opdrachten te coördineren (bv. bij de ontwikkeling van nieuwe diensten) en het resultaat te bewaken;
 • Vertaal je de roadmap van de organisatie naar implicaties voor het eigen werk domein en omgekeerd: je vertaalt de ontwikkelingen binnen jouw domein naar relevante input voor de roadmap van de organisatie.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over ten minste zeven jaar relevante ervaring in het betreffende vakgebied (bijv. netwerken, cloud etc.);
 • De nodige vakinhoudelijke kennis en een technische achtergrond en/of ervaring op zeker één aspect van IT (bijvoorbeeld infrastructuur, sourcing, cyber security, development & operations, integratie, data, datascience);
 • Je hebt affiniteit met adviesvaardigheden, consultancy en architectuur (bijv. TOGAF) en met het leiden van teams.

Relevante competenties in deze functie:
De drie belangrijkste competenties in deze functie zijn:

 • Visie: Je bent hebt een duidelijke zienswijze op de actuele situatie en op de toekomst van het werkterrein, vakgebied of organisatie. Dit zie je onder andere terug in het vertalen van de strategische roadmap van ODC-Noord naar het vakgebied en vice versa.
 • Delegeren: Je deelt taken en bevoegdheden toe aan anderen. Je overziet de gehele backlog en prioritering daarin, aanvullend op het portfolio werk en USM werk en delegeert daarin werk naar de collega's.
 • Anticiperen: Je voorziet ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het werk en handelt daarnaar.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3919,- tot €5825,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De vakantie-en eindejaarsuitkering zijn hier onder andere in opgenomen. Iedere maand bouw je een deel op. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor medewerkers die minimaal 58 jaar én de laatste 5 jaar onafgebroken in dienst zijn bij de Rijksoverheid, en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Een assessment is onderdeel van de procedure.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
 • Rijksmedewerkers hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.
 • Neem voor meer informatie contact op met Peter Annema (manager) op 06-23993231 of Michiel Tibbe (manager) op 06-10484753.  
 • Interesse in deze functie? Mail dan een motivatiebrief samen met jouw (bij voorkeur) Europass CV (www.europass.eu).
 • Je kunt reageren t/m 9 december 2021. De gesprekken zullen op een nog nader te bepalen datum, wellicht online via WebEx, plaatsvinden.
 • Controleer regelmatig je ongewenste/spam e-mailmap. Het kan voorkomen dat mailwisseling vanuit DUO in deze map(pen) terechtkomt.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de schakel tussen iedereen die met onderwijs te maken heeft: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO is volop in beweging. Zo houden wij ons meer dan ooit bezig met de vraag hoe wij onze klanten nog sneller, beter en kostenefficiënter 24/7 van dienst kunnen zijn. ICT speelt daarin een belangrijke rol; innovatie en de nieuwste technologieën staan in de ontwikkeling van DUO centraal.

Wil je deel uitmaken van deze vernieuwende en toonaangevende werkgever in Groningen en Den Haag? Natuurlijk weten wij dat onze organisatie alleen succesvol kan zijn als jij als medewerker alle kansen krijgt om te leren en te groeien. Niet voor niets investeren wij in jouw vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling met interessante traineeships en opleidingen, en kun je rekenen op een goede balans tussen werk en privé. Zo zetten we gezamenlijk de schouders onder het succes en de groei van de organisatie.

ODC-Noord

ODC-Noord (Overheidsdatacenter-Noord)
ODC-Noord is dé cloud service provider van en voor de rijksoverheid. ODC-Noord valt onder de besturing van DUO, maar opereert als een eigen entiteit van waaruit een variëteit aan ICT diensten wordt geleverd aan verschillende ministeries binnen de Rijksoverheid. De ICT diensten omvatten housing en hosting dienstverlening. Binnen de hosting dienstverlening biedt ODC-Noord meerdere infrastructuur diensten (IaaS) aan en verschillende platform diensten (PaaS). Deze diensten worden geleverd aan zo'n 30 verschillende klanten verdeeld over acht ministeries.

Als cloud leverancier leveren we kwalitatief hoogwaardige, geautomatiseerde oplossingen. De basis bij het ontwikkelen en beheren is de kwaliteit van onze engineers. Elke dag zijn we, met elkaar, de innoverende kracht en tevens de bewaker van de continuïteit.

Ondanks dat techniek de basis van ons werk is staat het toch in de schaduw van de medewerker. Wij hanteren bij onze vacatures dan ook geen uitputtende lijst van technieken die je moet beheersen. Voor ons is het belangrijk wie je bent, en wat je drive is.

Wij hebben de overtuiging dat je moet doen waar je hart ligt. Als je dagelijks bezig bent in een dynamische, veranderende omgeving geeft dat energie en krijg je dit ook voor elkaar. De betrokkenheid bij je werk is groot en in combinatie met mooie resultaten voor afnemers geeft dit veel plezier in je werk.

De teams
Wij zijn op zoek naar 7 specialisten in 6 verschillende teams:

 1. Team Netwerken: draagt zorg voor de volledige backbone van al onze dienstverlening.
 2. Team Ceph/Infra: Team Ceph verzorgt de volledige storage onder onze platformen en team Infra verzorgt alle infrastructurele componenten voor onze verschillende diensten, zoals VPN, NTP en DNS.
 3. Team Openstack: is verantwoordelijk voor het operationeel houden van en innoveren op ons IaaS-platform.
 4. Team Quattro: is verantwoordelijk voor onze containerdienstverlening gebaseerd op Openshift/Kubernetes.
 5. Team Vcloud: is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en verder ontwikkelen van onze enterprise cloud dienstverlening.
 6. Team PaaS Windows (2fte): het Windows team is verdeeld in een ontwikkel team dat zich richt op de geautomatiseerde uitrol van Windows omgevingen en een Enterprise team dat zich richt op het beheer van klantomgevingen.

Reageer op deze vacature