Adviseur Beleidsuitvoering SCI

Functie omschrijving

Omgeving
Voor het ministerie van SZW voert DUO werkzaamheden uit die voortvloeien uit de Wet inburgering. De uitvoeringsafdelingen worden hierbij ondersteund met verschillende processen en systemen. Het domein inburgering is erg veelzijdig. Naar buiten toe onderhoud je relaties met ketenpartners, zoals o.a. de Gemeenten, IND, COA, toetsontwikkelaars, Taalinstellingen en de Belastingdienst. Binnen DUO werken we samen (of hebben we raakvlakken) met andere afdelingen en systemen. Daarnaast hebben we te maken met maatschappelijk brede onderwerpen zoals de uitvoering rondom de kinderopvangtoeslagen affaire, zo voeren we in samenwerking met SZW meer maatwerk door in onze processen.

Als adviseur beleidsvoering maak je de vertaalslag van door SZW vastgesteld beleid en wetgeving naar de uitvoering. Richting het ministerie geef je duidelijk aan of het beleid uitvoerbaar is en adviseer je hier ook in. Je levert wetstechnische en beleidsmatige ondersteuning binnen de eenheid Inburgering. Dit doe je door kennis en informatie over te dragen en memo’s op te stellen. Ook analyseer en interpreteer je de wet- en regelgeving en adviseer je daarover. In overleggen met ketenpartners, beleidsmedewerkers van opdrachtgevers, klantgroepen en klantorganisaties (zoals koepelorganisaties van scholen), vertegenwoordig jij DUO. Je volgt de beleidsontwikkelingen en bent aanspreekpunt als het gaat om beleidsontwikkelingen en wetstechnische vragen. Omdat je onderdeel uitmaakt van de informatieketen Inburgering is enige affiniteit met gegevensuitwisselingen en cijfermatig inzicht een pré.

Bij wijzigingen in o.a. wet- en regelgeving vraagt SZW aan DUO om een uitvoeringstoets uit te brengen. Hier staat in of de beoogde wijziging haalbaar en uitvoerbaar is. Je bent penvoerder bij het uitbrengen van deze uitvoeringstoets en werkt daarbij nauw samen met de businessanalist. Verder lever je vooraf input op beoogde wijziging en adviseer je over aanstaande ontwikkelingen. Daarmee draag je bij aan de voorbereiding en realisatie van beleid. Je doet dit in een dynamische omgeving: onze professionele eenheid is volop in beweging. Dit geeft jou de kans om te leren, ervaren, adviseren en vooral vernieuwen. En om goed onderwijs in Nederland mede mogelijk te maken.

Functie-eisen

 • Je het wo-niveau en een juridisch diploma.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het begrijpen en toepassen van wet- en regelgeving.
 • Je kunt goed zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent collegiaal, flexibel en hebt gevoel voor humor.
 • Je houdt altijd het eindresultaat voor ogen.
 • Je hebt analytisch vermogen.
 • Je bent punctueel en houdt hierbij goed overzicht op je dossier.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je kunt snel schakelen en prioriteren.
 • Je kunt duidelijk communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: None tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Nadere informatie omtrent deze functie kun je verkrijgen bij Erik van Delft, Businessmanager SCI, telefoon 0612265442.
 • Interesse in deze functie? Mail dan een motivatiebrief samen met jouw (bij voorkeur)Europass CV (www.europass.eu).
 • Rijksmedewerkers hebben voorrang in de sollicitatieprocedure
 • Je kunt tot en met 1 december 2022 reageren. De gesprekken zullen op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden.
 • Bij DUO streven we naar diversiteit en een inclusieve werkomgeving. Wij willen onze teams graag verrijken met collega’s van diverse achtergronden en culturen om onze dienstverlening nog meer te kunnen verbeteren. Zo kunnen we samen onze krachten, ervaring en inzichten bundelen en dragen we ons steentje bij aan een slim, vaardig en creatief Nederland.
 • Deze vacature is geschikt voor doelgroep banenafspraak. Tot de doelgroep banenafspraak behoren de volgende groepen mensen: mensen met een Wajong-uitkering, mensen met een WSW-indicatie, mensen met een WIW of ID-baan, mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet WML kunnen verdienen.
 • Controleer regelmatig je ongewenste/spam e-mailmap. Het kan voorkomen dat mailwisseling vanuit DUO in deze map(pen) terechtkomt.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de schakel tussen iedereen die met onderwijs te maken heeft: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO is volop in beweging. Zo houden wij ons meer dan ooit bezig met de vraag hoe wij onze klanten nog sneller, beter en kostenefficiënter 24/7 van dienst kunnen zijn. ICT speelt daarin een belangrijke rol; innovatie en de nieuwste technologieën staan in de ontwikkeling van DUO centraal.

Wil je deel uitmaken van deze vernieuwende en toonaangevende werkgever in Groningen en Den Haag? Natuurlijk weten wij dat onze organisatie alleen succesvol kan zijn als jij als medewerker alle kansen krijgt om te leren en te groeien. Niet voor niets investeren wij in jouw vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling met interessante traineeships en opleidingen, en kun je rekenen op een goede balans tussen werk en privé. Zo zetten we gezamenlijk de schouders onder het succes en de groei van de organisatie.

Inburgering

Inburgering is een dynamische omgeving waar veel gebeurt en geen dag hetzelfde is. Het is daarom van belang dat jij naast ervaring op de gevraagde competenties je prettig voelt in een snel veranderende omgeving en het leuk vindt flink de diepte in te gaan om je de complexe wetgeving en processen eigen te maken. Met de aanwezigheid van meerdere collega beleidsadviseurs op de achtergrond is het een mooie leer- en ervaringsomgeving voor een beleidsadviseur met ambitie.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Dit heeft gezorgd voor veel aanpassingen in de uitvoering. In het werk van een beleidsadviseur heb je dagelijks te maken met deze aanpassingen. Daarnaast heb je nog veel met de oude Wi2013 te maken, omdat deze wet van kracht is gebleven voor de mensen die voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden. De exacte afbakening van het werkpakket en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden zal in samenspraak gedaan worden met de ander beleidsadviseurs en de businessmanager.


Reageer op deze vacature