Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast vervult DUO voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) taken in het kader van de Wet Inburgering en het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ook voert de organisatie print- en couverteerwerk uit voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voor het Ministerie van Financiën voert DUO werkzaamheden uit op het gebied van examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


Voor hoofdopdrachtgever het ministerie van OCW voert DUO de volgende kerntaken uit: bekostigen van  onderwijsinstellingen, verstrekken  studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten. Regelen aanmelding, selectie en plaatsing van studenten in het hoger onderwijs. Erkennen van diploma’s, organiseren van staats- en schoolexamens. Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten. Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.


DUO is expert in het beheren van miljoenen gegevens en deelt als betrouwbare partner haar deskundigheid met scholen, universiteiten en relaties. Om samen onderwijs mogelijk te maken.


DUO is gevestigd in Groningen (hoofdkantoor) en in Zoetermeer, en heeft servicekantoren en toetslocaties verspreid over het land.