De Werkorganisatie DEAL-gemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten is een samenwerkingsverband van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

De Werkorganisatie DEAL gemeenten draagt op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wezenlijk bij aan een veilig, duurzaam en leefbaar stedelijk- en plattelandsgebied door kwalitatief hoogwaardige en transparante uitvoering van op wet- en regelgeving gebaseerde taken op het terrein van bouw, milieu, fysieke leefomgeving, Drank- en horeca, APV en bijzondere wetten

De Werkorganisatie DEAL-gemeenten bestaat uit de teams Vergunningen, Toezicht & Handhaving Wabo, Toezicht & Handhaving bijzondere wetten en APV, Adviseurs, Secretariaat en Bedrijfsvoering & Ondersteuning.