Teamcoördinator (2fte)

Sinds 1 januari 2015 voert Gemeente Emmen de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet uit. In het beleidsplan ‘Samen verder in het sociaal domein 2017-2021’ is beschreven hoe Gemeente Emmen en haar partners de Toegang tot maatschappelijke dienstverlening voorstellen: integraal en onafhankelijk. Daarmee sluit het beleidsplan aan bij plannen en afspraken die zijn gemaakt binnen ‘Samen Verder’. Alle partners, betrokken instellingen, (wijk- en dorps-)organisaties en de gemeente steunen het idee van een onafhankelijke, integrale toegang.

Wat is de Toegang?

De Toegang is de plek waar inwoners van de zes gebieden in de gemeente Emmen terecht kunnen als zij gebruik willen maken van maatschappelijke voorzieningen. De Toegang is fysiek, telefonisch en digitaal in ieder gebied bereikbaar. De Toegangsteams werken stapsgewijs toe naar een integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

 De Toegang wordt vanaf 1 januari 2017 gefaseerd ingericht vanuit een nog op te richten Stichting. Vanaf 1 januari 2017 moeten de toegangsteams operationeel zijn voor wat betreft de Wmo-taken. In de loop van 2017 worden de toegangstaken voor de niet  vrij toegankelijke jeugdzorg (nu nog CJG) aan de Stichting en de toegangsteams gekoppeld. Evenals de toegangstaken van andere vormen van niet vrij toegankelijke maatschappelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld schulddienstverlening en onderdelen van de uitvoering van de participatiewet.

Wat ga jij doen?

Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen van zes hechte en goed functionerende toegangsteams (in de eerste fase circa 3-3,5 fte per team) en het positioneren van deze teams binnen de zes gebieden van de gemeente. De teams moeten in verbinding zijn met de inwoners, bewonersgroepen, vrijwilligers(organisaties), maatschappelijke organisaties, ondernemers en (eerste en tweedelijns) zorgaanbieders. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directeur bestuurder.

Je bent verantwoordelijk voor het  opstellen van werkplannen en je rapporteert over de resultaten. Je bewaakt de effectiviteit en integraliteit van de teambudgetten en rapporteert hierover. Je ontwikkelt een aantal methodische werkprincipes/-processen en implementeert deze.

Je geeft sturing aan, stimuleert en bent sparringpartner voor de medewerkers. Je zorgt voor afstemming en uitwisseling tussen de teams. Op coachende wijze draag je bij aan de ontwikkeling van de teamleden als generalisten en zorgt voor passende ondersteuning en begeleiding om doelen te bereiken.

Je ziet kansen en mogelijkheden en draagt ondernemerschap uit. Je coördineert de teams op een wijze waarbij een goed evenwicht ontstaat tussen de resultaatgerichte- en mensgerichte stijl van leidinggeven

Je hebt kennis van veranderingsprocessen en ondersteunt de teamleden bij het ‘voortdurend anders kijken’.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een relevante opleiding (of werk- en denkniveau) op  HBO+ niveau.
 • Je hebt actuele kennis van en ervaring in de Wmo en/of de Jeugdwet.*
 • Je hebt ruime relevante werkervaring in een leidinggevende/coördinerende functie.
 • Je bent bekend met de verschillende maatschappelijke domeinen en met individuele hulpverlening, samenlevings-(verander)vraagstukken en organisatie processen.
 • Je hebt ervaring met samenwerkingsprocessen en (informele en professionele) samenwerkingspartners.
 • Je bent in staat om mensen te inspireren en het beste in mensen naar boven te halen.
 • Je bent proactief en vindt het prettig om vanuit een pioniersfunctie in een dynamische omgeving de organisatie verder vorm te geven.
 • In crisissituaties ben je ook buiten de reguliere werktijden bereikbaar voor ondersteuning van de medewerkers in de Toegangsteams.
 • Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken en in staat om in stressvolle situaties het hoofd koel te houden en besluitvaardig op te treden.

*Er worden twee teamcoördinatoren aangesteld. We zoeken naar een dusdanige combinatie dat zij gezamenlijk kennis van en ervaring hebben in de domeinen Wmo (waaronder begeleiding) en Jeugdwet. Kennis van de Participatiewet is een pré.

Competenties:

 • Je bent een verbinder die de teams helpt om een eenheid te worden en effectief samen te werken.
 • Je hanteert een resultaat- en opbouwgerichte manier van werken.  
 • Je kunt omgaan met je beslissingsbevoegdheid in complexe zaken.
 • Je ontwikkelt en realiseert kwaliteit door verbinding en samenwerking tussen de verschillende teams.
 • Je hebt een open houding en bent toegankelijk en verwacht dit ook van de teamleden. 

Het is zeker een pre als je het sociaal gebiedsnetwerk van de gemeente Emmen en de omliggende regio goed kent.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het maximale salaris indicatief € 4.728,- (Schaal 11, conform cao W&MD) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

De stichting is in oprichting, daarom starten we met een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid deze te verlengen, waarbij het perspectief is dat je in dienst treedt van de Stichting (verwachting: vanaf 1 januari 2018 – zo mogelijk eerder). Detachering vanuit je huidige organisatie of payrolling, gedurende het eerste jaar, kan tot de mogelijkheden behoren.

Ingangsdatum van het contract kan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 januari 2017, zodat de teamcoördinatoren samen met de (waarnemend) directeur/bestuurder en mogelijk al enkele Toegangsmedewerkers kunnen starten met voorbereidende werkzaamheden om per 1 januari 2017 operationeel te kunnen zijn.

Procedure

Informatie over De Toegang vind je op de website van de gemeente Emmen. Heb je vragen over de vacature of wil je graag meer informatie, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen 14 0591. Afhankelijk van je vraag word je door de juiste persoon teruggebeld.

De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is vrijdag 23 september 2016 in Buurthuis Meerstede, Nijkampenweg 73, 7815 GB Emmen. De tweede ronde is maandag 26 september 2016, eveneens in Buurthuis Meerstede.

Op 4 dagen in oktober (4, 6, 11 en 14 oktober 2016) vinden de selectiegesprekken plaats voor de vacature van de Toegangsmedewerkers. We willen graag de beoogde twee teamcoördinatoren in de gelegenheid stellen deel te nemen in de matchingcommissie voor deze vacatures, zodat zij zelf invloed hebben op de samenstelling van de zes Toegangsteams. Dat betekent dat het zeer wenselijk is dat de beoogde teamcoördinatoren zich vrij kunnen maken op bovengenoemde 4 dagen van 9.00 tot 21.00 uur.

Daarnaast moeten de geselecteerde kandidaten een aantal dagen in november en december 2016 beschikbaar zijn om kennis te maken met hun teams en voor trainingen. Dit om als Toegangsteams voldoende toegerust te zijn op de taken per 1 januari 2017.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast over het bovenstaande? Mail dan voor donderdag 15 september 2016 23.00 uur je sollicitatie met curriculum vitae naar detoegang@emmen.nl onder vermelding van het vacaturenummer DT16.002

De vacature is onder voorbehoud van het raadsbesluit tijdens de raadsvergadering in september 2016.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.