Stichting de Toegang

Stichting de Toegang levert een belangrijke bijdrage aan de transformatie van het sociale domein binnen de gemeente Emmen: aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking en het optimaal benutten van het netwerk van het gezin. De inwoners van de zes gebieden in de gemeente Emmen kunnen terecht bij Stichting de Toegang als zij gebruik willen maken van maatschappelijke voorzieningen. De zes Toegangsteams werken stapsgewijs toe naar een integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

De toegangstaken Wmo zijn per 1 januari 2017 ondergebracht in Stichting De Toegang.  Vanaf 1 juli 2017 zijn de taken van De Toegang uitgebreid met de toegangstaken jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2018 volgen de toegangstaken voor schulddienstverlening en hulpmiddelen in het kader van Wmo.