Arts specialisatie NAH

De Noorderbrug zoekt een betrokken en inspirerende arts voor de medisch specialistische zorg van de behandeldienst. Deze bijzondere functie kan worden ingevuld door een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, revalidatiearts of huisarts met kennis en ervaring van NAH en Doof. Kom jij het verschil maken voor onze cliënten van De Noorderbrug?

Over De Noorderbrug
Leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, doofheid met complexe problematiek of een chronische neurologische ziekte, met de specialistische begeleiding en behandeling van De Noorderbrug krijgen mensen weer grip op hun leven op het gebied van wonen, werken, gezondheid, relaties en sociale contacten. Lees meer over ons zorgaanbod op www.noorderbrug.nl.
De Noorderbrug is een regio van ’s Heeren Loo.

Over Advisium
“Expertisecentrum Advisium is onderdeel van ’s Heeren Loo. Met ruim 1100 deskundigen zijn we het grootste expertisecentrum van Nederland binnen de VG en LVG. We zijn een lerende organisatie, die oog heeft voor de professional en die zich inhoudelijk wil ontwikkelen ten behoeve van de mens met intensieve hulpvragen. Daarom faciliteren we het lerend vermogen en de inhoudelijke gedrevenheid van professionals.”

Lees hier meer over Advisium.

Behandeldienst
Sinds de fusie met ‘s Heeren Loo maakt de behandeldienst regio De Noorderbrug deel uit van het landelijke behandel- en expertisecentrum Advisium. Sinds maart dit jaar is de behandeldienst een zelfstandige eenheid binnen De Noorderbrug. Het doel is om de behandeldienst verder te ontwikkelen en uit te bouwen tot hèt behandel- en expertisecentrum op het gebied van NAH in het Noorden van Nederland. De medische dienst richt zich op de intramurale cliënten, die wonen bij De Noorderbrug.

Bij voorkeur nemen we twee artsen aan uit verschillende specialisaties. In totaal starten we met drie artsen, één arts hebben we al aangenomen en start per 1 oktober. De drie artsen werken voor de behandeldienst ’s Heeren Loo regio De Noorderbrug, welke bestaat uit drie rayons: Groningen, Friesland en Drenthe + Deventer. In de toekomst kunnen mogelijk verpleegkundig specialisten of physicians assistents worden toegevoegd aan het team van medisch behandelaren. Vanuit de medische vakgroep zal één van de artsen aansluiten bij de medische raad ’s Heeren Loo, met landelijke vertegenwoordiging vanuit alle vakgroepen.

Functiebeschrijving
Je biedt medische specialistische zorg aan cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, neurologische aandoeningen ( Huntington, MS, Parkinson) en/of dove/slechthorende cliënten met complexe problematiek. De cliëntgroep is zeer gevarieerd en de casuïstiek is veelal complex van aard ( somatisch en gedragsmatig). Je hebt aandacht voor gezondheid en vitaliteit en je geeft jouw input voor het te ontwikkelen (behandel)beleid hierin.
Je bent als medisch hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor het medisch behandelplan. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschappelijk (hoofd)behandelaar, teamcoach, de verpleegkundige en begeleiders op de locatie. Op inspirerende wijze geef jij de inhoudelijke sturing aan het interdisciplinair werkende team om het medisch behandelplan te realiseren. Voor de huisartsgeneeskundige zorg heb je ook een nauwe samenwerking met de verbonden huisartsen in de directe omgeving. Ook zal je afstemmen met het netwerk om de cliënt en medisch specialisten verbonden aan ziekenhuizen.
De invulling van de avond-, nacht en weekenddiensten wordt op dit moment nog uitgewerkt met samenwerkende partners.

Waar zijn wij naar op zoek?
Je bent een verbindende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent ontwikkelingsgericht, je hebt een visie op je vak en je wilt bijdragen om gezamenlijk de behandeldienst verder uit te bouwen. Jij hebt intrinsieke motivatie voor het pionierschap dat bij deze functie hoort. Je hebt visie op het mee ontwikkelen van de behandeldienst en je kan op enthousiaste en inspirerende wijze bijdragen aan het opzetten en inrichten van de behandeldienst. Daarnaast ben je innovatief, het heeft jouw interesse om bijvoorbeeld zorgtechnologie in te zetten met als doel de zelfredzaamheid en behoud regie van de cliënt te vergroten.

Je past in dit profiel:

 • je hebt een afgeronde specialistische opleiding ( SO, AVG, revalidatie of huisartsengeneeskunde)
 • je hebt aantoonbare kennis en ervaring met complexe zorg
 • je hebt feeling en affiniteit met de doelgroepen (zowel NAH als doof)
 • je bent ontwikkelingsgericht en streeft naar excellente medische zorg
 • je levert bijdragen aan beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering
 • bereidheid tot het intern opleiden van AVG, SO of verpleegkundig specialist
 • je bent in het bezit van rijbewijs en auto

Bij indiensttreding dient er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Wij bieden jou:

 • een vast contract
 • een marktconforme salaris, vallend onder de cao gehandicaptenzorg
 • opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • mogelijkheden voor collectieve (ziektekosten) verzekeringen
 • mogelijkheid voor deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fietsenplan, fitness-/sportabonnement, aanvullende reiskostenregeling woon-werkverkeer)
 • een eindejaarsuitkering van 8,33%

Reageren
Je kunt solliciteren via het sollicitatieformulier met toezending van je CV en motivatiebrief.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Alice Vloet, RVE manager behandeling, op telefoonnummer 06 30696705.

Acquisitie en doorplaatsing naar aanleiding van deze advertentie stelt De Noorderbrug niet op prijs.