Senior projectleider civiele techniek

De gemeenten Pekela en Veendam werken samen in de ambtelijke werkorganisatie De Kompanjie. In dat kader verleent De Kompanjie diensten aan ruim 40.000 inwoners.
Het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie roept kandidaten op om te solliciteren naar de functie:

Senior projectleider civiele techniek (m/v)
36 uren per week

De Organisatie en werkomgeving

Vanuit je vakgebied vragen we je actief mee te denken over de beste oplossingen voor een goede dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeenten Pekela en Veendam

Het team Beheer & Projecten (B&P) is onderdeel van de eenheid Fysiek. De eenheid bestaat daarnaast uit de teams Omgevingsbeleid en Ontwikkeling en Uitvoering & onderhoud. Het team B&P bestaat uit 25 medewerkers en is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen (waaronder vastgoed), beheren van beheergegevens en verzekeringen.

Met jouw inzicht en beslissingsbevoegdheid:

 • stuur je multidisciplinaire projectteams aan die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten;
 • bewaak jij de financiële voortgang;
 • borg je kwaliteit door hier doelgericht op aan te sturen;
 • neem jij de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van informatie naar opdrachtgevers
 • en omwonenden zodat alle betrokken partijen tijdig en juist worden ingelicht;
 • regel je door goede projectcoördinatie dat de omgeving zo weinig mogelijk hinder
 • ondervindt van werkzaamheden;
 • ben je de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt van het project.
 • Wat wordt er van je verwacht?
 • Voor het goed kunnen uitvoeren van deze functie verwachten wij:
 • WO werk- en denkniveau richting civiele techniek (grond-, weg- en waterbouw).
 • Affiniteit met UAV-RAW systematiek en moderne contractvormen.
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring als (senior) projectleider civiele techniek.
 • Integer gedrag en correcte omgangsvormen zijn vanzelfsprekend voor je.

Als senior projectleider Civiele Techniek geef je leiding aan verschillende projecten. Bijv. in het kader van het beheer en onderhoud van de leefomgeving, maar ook rondom gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing zet jij projecten op waar jij verantwoordelijk voor bent. Projecten waarin je samen met je projectteam o.a. gebieden bouw- en woonrijp maakt, groenvoorzieningen aanlegt, rioleringen vernieuwt, wegen aanlegt of vernieuwt of groot onderhoud pleegt. Een veelomvattend palet aan civieltechnische projecten waaraan jij een belangrijke bijdrage levert.

 • Ervaring in het (samen-)werken met diverse marktpartijen (aannemers), burgers, andere overheden en andere belanghebbenden.
 • Ruime ervaring in de onderhandelingen en afstemming met projectontwikkelaars, aannemers, architecten etc..
 • Ervaring met projecten binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Affiniteit met c.q. kennis van andere vakdisciplines zoals Groen, OV en Kunstwerken.

Jouw profiel

Naast jouw kennis en kunde helpt het jou bij de uitvoering als je:
 • soepel kunt schakelen tussen de verschillende niveaus;
 • creatief bent en ook enthousiasmerend en inspirerend;
 • een goed ontwikkelde bestuurlijke- en sociale antenne hebt;
 • mogelijkheden ziet in plaats van belemmeringen;
 • Je achter de kwaliteit en volledigheid van je werk staat;
 • resultaatgericht bent en proactief;
 • de samenwerking zoekt met collega's;
 • zeer goed mondeling en schriftelijk kunt communiceren.

Ons aanbod

Het betreft een structurele functie, waarbij het eerste jaar een jaarcontract zal zijn. De functie is gewaardeerd op aanloopschaal 10 en functieschaal 11. Bij een fulltime dienstverband is dat een bruto maandsalaris van maximaal € 5169 (peil 1-10-2020).
Daarnaast hebben wij een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je bruto salaris. De medewerkers van De Kompanjie hebben de status van gemeenteambtenaar en vallen onder de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en het ABP.
Op dit moment bevindt de Kompanjie zich in een ontvlechtingsproces. Het personeel daarvan treedt na opheffing in dienst van één van beide gemeenten. Voor deze functie is dat zeer waarschijnlijk de gemeente Veendam. Tijdens de gesprekken kunnen wij hier meer over zeggen.

Meer weten?

Informatie over De Kompanjie vind je www.dekompanjie.nlAanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij de Teamleider Beheer en Projecten, Bram Schmaal 0598-652321

Word jij onze nieuwe collega?

Klik dan hier en upload je motivatie en CV voor 29 november 2020 naar ons.

Procedure

Deze vacature is gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Hierbij hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Het eerste gesprek vindt plaats op 03 december 2020. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden.
Een assessment en/of een ontwikkelplan kunnen deel uitmaken van de benoemingsprocedure. Het ontvangen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.
page2image57490624 page2image57480256