Financieel Adviseur

De gemeenten Pekela en Veendam werken samen. De ambtelijke organisaties van de twee gemeenten zijn gefuseerd en vormen de werkorganisatie De Kompanjie. De Kompanjie ondersteunt
de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken. In dat kader verleent De Kompanjie diensten aan ruim 40.000 inwoners.

Het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie roept kandidaten op om te solliciteren op de functie:

FINANCIEEL ADVISEUR (m/v)
36 uur per week

De organisatie

Vanuit je vakgebied vragen we je actief mee te denken over de beste oplossingen voor een goede dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en organisaties. Naast een goede dienstverlening focust De Kompanjie op kwaliteit en kostenbesparing ten aanzien van de te leveren producten en diensten voor de gemeenten Pekela en Veendam. Binnen De Kompanjie werken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • dienstbaar en klantgericht
 • politiek sensitief
 • resultaatgericht
 • samenwerkend en collegiaal
 • flexibel 
 • kostenbewust

Je werkomgeving

De eenheid Bestuur- en Managementondersteuning (BMO) ondersteunt, faciliteert en adviseert de lijn, management en bestuur. De eenheid bestaat uit de teams Financiën, HR-JZ-Communicatie en Facilitair.

Het team financiën adviseert over het uit te voeren beleid op het terrein van financiën en ondersteunt het bestuur, directie, stafdiensten, managers en medewerkers in hun dagelijks werk en bij de totstandkoming van financiële producten en diensten. Het team toetst de decentrale uitvoering van het beleid aan de afgesproken kaders of aan wettelijke voorschriften en heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van control(e) gericht op de financiële kwaliteit en financiële borging van de totale organisatie.

Het team bestaat uit twee onderdelen, namelijk financieel advies (acht medewerkers) en financieel beheer (zeven medewerkers). De functie van financieel adviseur is gepositioneerd bij het onderdeel financieel advies. Aandachtspunten bij dit onderdeel zijn adviezen op het gebied van financieel beleid en financiële controle.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Proactief adviseren en ondersteunen van concernmanagers, teamleiders en medewerkers op het terrein van financiën, onder andere door spreekuur op locatie;
 • Horen en zien wat de klant nodig heeft en dit vertalen in adviezen en ondersteuning;
 • Het vervullen van de brugfunctie binnen het team financiën en daarbuiten door informatieuitwisseling en –verwerking; 
 • Samenstellen van afdelings(deel)begrotingen, jaarrekening voor de gemeente Veendam, de gemeente Pekela en de Kompanjie, alsmede bijdragen van de afdelingen ten behoeve van de Voorjaars- en Najaarsrapportages;
 • Signaleren, volgen en evalueren van ontwikkelingen en verrichten van onderzoek;
 • Overige financiële werkzaamheden.

Wat breng jij mee?

Als financieel adviseur heb je HBO werk- en denkniveau, een vakgerichte opleiding en aantoonbare affiniteit en ervaring op het terrein van financiële administratie, gemeentelijke financiën en de wettelijke bepalingen hierbij. Je bent ervaren met het financieel systeem Key2financien of een soortgelijk systeem bij een gemeentelijke overheid.

Bij voorkeur heb je enige jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare adviesfunctie en ben je bedreven om jouw boodschap mondeling en schriftelijk over te brengen. Je hebt een zelfstandige werkhouding en bent zowel accuraat, als flexibel. Je bent een toegankelijke gesprekspartner voor klanten, collega’s en bestuur en je bent proactief in je handelen. Je bent bekend met politiek/bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en kunt daarmee prima uit de voeten.

Jouw competenties

Naast de basiskernwaarden beschik je over de navolgende functie gerelateerde competenties: analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en initiatiefrijk.

Ons aanbod

Het salaris bedraagt maximaal € 3.697,-- per maand (functieschaal 9, aanloopschaal 8) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarbij heb je recht op 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage. De medewerkers van De Kompanjie hebben de status van gemeenteambtenaar en vallen onder de CAR-UWO en het ABP.

Meer weten?

Informatie over De Kompanjie vind je op: www.dekompanjie.nl. Meer informatie over de functie kun je krijgen bij de heer G.H. Klok, teamleider Financiën, tel. 0598- 652222.

Word jij onze nieuwe collega?

Je kunt je motivatie en CV uiterlijk tot en met 23 oktober 2016 per e-mail richten aan het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie via t.a.v. HR. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Procedure

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 2 november 2016. Een assesment en een ontwikkelplan kunnen deel uitmaken van de benoeming(sprocedure). Het ontvangen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.