De Kompanjie

Over De Kompanjie

Samen en apart. Eén ambtelijke organisatie. Twee zelfstandige gemeenten
De Kompanjie is een samenvoeging van de ambtelijke organisaties van twee gemeenten. De Kompanjie is een professionele ambtelijke organisatie die de karakters van beide gemeenten wil behouden. Daarnaast zorgt De Kompanjie voor de dienstverlening van beide gemeenten.
Omdat de ambtelijke organisaties worden ondergebracht in De Kompanjie hoeven de colleges van B&W zich minder met de dagelijkse aansturing van de gemeentelijke organisatie bezig te houden. Hierdoor krijgen burgemeester en wethouders meer ruimte om direct contact met burgers te onderhouden en in te spelen op specifieke vragen en behoeften van burgers.
Beide gemeenten hebben een eigen college van B&W, gemeentesecretaris, bestuursadviseur en griffie. Daarnaast is er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur van De Kompanjie.

Waarvoor kunt u terecht bij De Kompanjie?

U kunt bij De Kompanjie terecht voor alle dienstverlening van de gemeenten Pekela en Veendam. Inwoners van de gemeente Pekela kunnen voor de dienstverlening terecht bij het gemeentehuis in Pekela en de inwoners van de gemeente Veendam bij het gemeentehuis in Veendam. Heeft u een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u terecht in uw eigen gemeente. Voor u als burger verandert er niets in de dienstverlening.