De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. Het gebied is zo uitzonderlijk dat UNESCO in 2015 besloot om de status van UNESCO Global Geopark toe te kennen. Gestimuleerd wordt een duurzame economische ontwikkeling op basis van de kernwaarden. Daarbij willen we de robuustheid en veerkracht van het gebied behouden door het beschermen van en investeren in de gebiedskwaliteiten. Met recht draagt het Hondsruggebied nu het UNESCO-label dat staat voor internationale kwaliteit en allure.