De Groninger Huisartsen Coöperatie

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is een samenwerkingsverband van huisartsen, die in de provincie Groningen en Noord Drenthe integrale zorg voor patiënten met chronische aandoeningen organiseert, en huisartsen faciliteert bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige integrale zorg en zorgvernieuwing, in samenwerking met diverse ketenpartners in de eerste en de tweede lijn. Zie voor meer informatie www.ghcgroningen.nl.