Teamleider Inkomen

Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We ondersteunen en adviseren de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken.

Team Inkomen is de inwoners van Noardwest Fryslân van dienst die (tijdelijke) inkomensondersteuning en/of financiële voorzieningen nodig hebben. Door te voorzien in een bestaansminimum, zorgen we ervoor dat meedoen in de samenleving mogelijk blijft. We adviseren over de inkomens- en financiële ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Participatiewet en verstrekken deze correct en op maat. We signaleren en verwijzen. En werken samen met onder andere gebiedsteams, schuldhulpverleners en bewindvoerders.

Vind je het een uitdaging om hieraan met het team een bijdrage te leveren? Ben jij een manager die je team stimuleert, vertrouwen geeft en coacht? En draag je graag bij aan optimaliseren van de samenwerking binnen het team en de organisatie?

Laat ons dat weten! Wij zoeken

Teamleider Inkomen m/v
28-32 uur per week


Dit verwachten we van je

Je geeft op betrokken, inspirerende en samenwerkingsgerichte wijze leiding aan het team. Je geeft leiding aan het team door oprechte aandacht te geven aan de medewerkers. Je begeleidt ze door coaching, instructies en deskundigheidsbevordering. Je bent in staat om de zelfstandigheid van de medewerkers te bevorderen, stimuleren en moedigt medewerkers aan verantwoordelijkheid te nemen, zodat zij hun werk nog meer naar eigen inzicht kunnen uitvoeren. Je werkt vanuit vertrouwen en signaleert vraagstukken ten aanzien van de personele zorg, werkprocessen en interne en externe samenwerking. In goede afstemming met de adviseur Sociaal Domein draag je mogelijke oplossingen aan, die passen binnen het team en de organisatie.

Daarnaast coördineer je de taken die liggen op het terrein van Inkomen en draag je bij aan het optimaliseren van de samenwerking met andere teams en organisaties. Je toetst bestaande en nieuwe activiteiten aan het vastgestelde beleid en adviseert met betrekking tot tactische en/of strategische aangelegenheden en complexe vraagstukken op middellange termijn. Je neemt medewerkers hierin actief mee en vertaalt organisatieontwikkelingen naar het team.

Dit breng je in

Je beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, hebt aantoonbare ervaring en kennis van het sociale domein en inkomen/participatie. Je bent empathisch en je verstaat de kunst van goed luisteren. Je bent een resultaat- en procesgeoriënteerde manager met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers. Voor jou is het vanzelfsprekend dat je afspraken na komt en daar opvolging aan geeft. Je beschikt over goede adviesvaardigheden, bent overtuigend, proactief, klant- en samenwerkingsgericht en hebt een praktische wijze van werken. Daarnaast ben je besluitvaardig en omgevingsbewust.

Dit bieden we je

  • De ruimte om initiatieven te nemen in een organisatie die bezig is met innovatie. 
  • Werken bij een organisatie met het keurmerk World-class Workplace 2020!
  • Het vertrouwen dat je als ambassadeur van onze organisatie optreedt. 
  • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband.
  • Een passend salaris volgens de gemeente cao, schaal 11.

Interesse?

Heb je naar aanleiding van de vacaturetekst vragen, neem dan contact op met Marius Jellema, directeur/teamleider Inkomen a.i., telefoon 06 – 513 00 974. Vragen over arbeidsvoorwaarden en procedure kun je stellen aan Margreet Veenma, teamleider Interne Zaken, telefoon 06 – 513 00 534.

Sollicitatie

Stuur je motivatiebrief en cv (in Word of pdf) naar . Dit kun je doen tot en met zondag 14 juni a.s.
De gesprekken staan gepland op maandag 22 juni en eventuele vervolggesprekken op maandag 29 juni as.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure en zal plaatsvinden op donderdag 2 juli as.