De Bibliotheek Zuidoost Fryslân

Wij zijn Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF)
De bibliotheek is het kloppend hart van de lokale samenleving. In drie gemeentes zijn er acht professionele bibliotheekvestigingen met ruime openingstijden. De Bibliotheek Zuidoost Fryslân bedient ruim 80 duizend inwoners en 98 procent van de basisscholen in de gemeentes Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Met 30 medewerkers werken we samen aan onze missie:

De bibliotheek helpt burgers zich te ontwikkelen en verbindt burgers, organisaties en kennis met elkaar.

BZOF is een weerspiegeling van haar omgeving en speelt daarop in door individuen, scholen en andere maatschappelijke organisaties te ondersteunen met het bereiken van hun doelstellingen door (digitaal) informatie beschikbaar te stellen, informatie te helpen duiden en mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ieders wereld te verrijken.

De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslan (BZOF)  heeft een Raad van Toezicht en staat ingeschreven onder nr. 01102186 bij de Kamer van Koophandel. Centrale vestiging is Wolvega. (Directeur / bestuurder a.i.: mevr. Rebecca Siebenga).