Manager ICT

Certe zoekt ervaren Manager ICT
Certe is een innovatieve organisatie en wil voorop lopen in de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Wil je waarde toevoegen aan de gezondheidszorg, stel je de patiënt centraal en wil je bijdragen aan de transformatie en digitalisering van Certe? Geef je graag richting aan de veranderingen binnen ons applicatielandschap en IT-infrastructuur? Certe transformeert en digitaliseert in hoog tempo. In de komen de jaren worden middels projecten grote veranderingen doorgevoerd.
Wij zoeken een Manager ICT om hierin het voortouw te nemen.

De functie
De Manager ICT  is verantwoordelijk voor een effectieve inrichting en organisatie van het IT landschap waarmee de visie van Certe kan worden gerealiseerd. Als Manager ICT draag je er zorg voor dat de gekozen IT strategie en uitvoering daarvan in lijn is met de uitgangspunten van de gewenste Informatievoorziening (IV) binnen Certe. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van het IT landschap, waarop ons uitgebreide applicatielandschap draait. Tevens ben je verantwoordelijk voor een klantgerichte en efficiënte Servicedesk en het werkplekbeheer. De Manager ICT is lid van het managementteam van de afdeling IV.
Als leidinggevende zet je als Manager ICT de koers uit en positioneer je de afdeling binnen de organisatie. Jouw opdracht is om het team en de prestaties van afdeling naar het volgende niveau te brengen. De afgelopen periode is hard gewerkt om de fundamenten voor het nieuwe IT landschap te ontwerpen en in te richten binnen de organisatie. Nu dit er ligt, vragen we aan jou om dit verder uit te bouwen, verder te professionaliseren en te optimaliseren.
Je bent een leider met een heldere visie op de rollen en doelstellingen van het team en weet daar inspirerend leiding aan te geven. Je kijkt over de grenzen van het eigen vakgebied heen en weet in welke context je werkt. Je bent sterk in vertalen van de nieuwste ontwikkelingen naar kansen en mogelijkheden voor Certe. Je hebt regelmatig te maken met verschillende belangen en kan daarin constructief en waar nodig met beleid schakelen.

De Manager ICT heeft als hoofdtaken:

  • Vertaalt de Certe strategie in lijn met het IV beleid naar een IT-strategie en uitvoering daarvan.
  • Geeft direct leiding aan de afdeling ICT bestaande uit 25 specialisten.
  • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van organisatie-breed IT beleid.
  • Beheert en bewaakt de afdelingsbudgetten en kosten en rapporteert hierover.
  • Vertegenwoordigt de organisatie in externe overlegsituaties.
  • Levert als lid van het breed-MT een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie.
  • Draagt zorg voor risicobeheersing binnen het cluster.

Wat heb je nodig?
Je bent in het bezit van een relevante opleiding op academisch niveau aangevuld met bedrijfs- en veranderkundige kennis en ruime ervaring als leidinggevende. Je bent een verbinder binnen de eigen afdeling, de rest van de organisatie en relevante externe stakeholders. Specifieke kennis van en ervaring in een lab en/of ziekenhuisomgeving of de zorgverzekeraar-branche is een pre. 

Functie specifieke competenties:
Klantgericht handelen, ondernemerschap, initiatief, loyaliteit, leidinggeven en delegeren, ontwikkelen en coachen van medewerkers, visie, omgevingsbewustzijn, samenwerken, organisatiesensitiviteit, resultaatgericht en integriteit.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Voor informatie kan je terecht bij Sander van der Meulen, manager IV, via telefoonnummer 06-10 19 28 86

Solliciteren?
Dat kan tot 8 december 2021 via het sollicitatieformulier op de website. Klik hier om naar de website te gaan.