Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Het aanmeldcentrum Ter Apel, een wereld op zich. Een inmiddels bekende plek, waar veel samenkomt. Veel culturen, veel instanties, veel verschillende belangen. Waar door het COA en andere ketenpartners gewerkt wordt aan het menswaardig opvangen van asielzoekers en de start van het asielproces En ook simpelweg een plek waar samengewerkt wordt, carrière gemaakt wordt en waar je werk er toe doet.