Coördinator cluster Ontwikkelingen

Functie omschrijving

Ben jij al een aantal jaren werkzaam als Strategisch Adviseur binnen een politiek-bestuurlijke context en toe aan een vervolgstap? Het liefst een coördinerende rol, waarin jouw strategische expertise breder kan worden ingezet? Dan zou jij voor ons weleens de passende coördinator kunnen zijn voor het cluster Ontwikkelingen. Je hebt een belangrijke rol in de verdere professionalisering van het cluster en bent functie inhoudelijk het eerste aanspreekpunt van de medewerkers in het cluster. Een diverse rol, waarin geen dag hetzelfde is!

Wat ga je doen?
Als coördinator van het cluster Ontwikkelingen kom je te werken binnen de ambitieuze afdeling Strategie & Beleid (S&B), die bestaat uit ruim 40 hoogopgeleide professionals.
Het cluster Ontwikkelingen acteert binnen een complex en dynamisch speelveld. Als coördinator vertegenwoordig je het cluster, zowel binnen het CJIB als daarbuiten, in de diverse overleggen op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast borg je de werking van het cluster als multidisciplinair team in een matrix organisatie.
De coördinatie van uitvoeringstoetsen behoort tot jouw werkzaamheden, alsmede de strategische advisering bij nieuwe opdrachten aan het CJIB. Als Cluster Coördinator is er voor jou tevens een rol weggelegd in coaching van de Business Consultants uit jouw team, de planning, control en kwaliteitsbeoordeling van de werkzaamheden en doorontwikkeling van het team.

Met welke vraagstukken houd jij je bezig?

Procesmatige vraagstukken:

 • Coördineren en vertegenwoordigen van het Cluster Ontwikkelingen;
 • Borgen van afstemming met de overige clusters;
 • Begeleiden van het Cluster Ontwikkelingen in de verdere doorontwikkeling en professionalisering.

Inhoudelijke vraagstukken:

 • Opstellen van strategische beleidsnotities, - adviezen en plannen op basis van analyses en het verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • Ontwikkeling van beleid en adviezen afgestemd op andere beleidsterreinen;
 • Inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;
 • Omzetten van politiek-bestuurlijk complexe dossiers in concrete oplossingen en randvoorwaarden creëren voor geslaagde implementatie;
 • Vertaling van beleid naar regelgeving, (beheer) instrumenten, richtlijnen e.d.;
 • Monitoring beleidsprocessen en –uitvoering;
 • Beheer en bijstelling van beleid en aanpassing beleidsprocessen;
 • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van deelprojecten;
 • Deelname aan grotere complexe beleidsprojecten.

Je werkt aan deze vraagstukken in nauwe samenwerking met interne stakeholders (de inhoudelijke directies), maar ook met onze ketenpartners. Vanuit jouw expertise heb je veel contact met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en neem je namens het CJIB deel aan verschillende in- en externe overleggen. Jij bent als Coördinator van het cluster Ontwikkelingen op de hoogte van de politieke actualiteit en weet kansen en mogelijke risico’s op een innovatieve manier te vertalen naar het CJIB. Dit vraagt van jou een vlot schakelvermogen en een vooruitziende blik. Out of the box denken is wat we hierin zoeken!

Functie-eisen

Wat vraagt deze functie van jou?
Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling, voorbereiding van besluitvorming door de directie en strategisch relatiemanagement met het bestuursdepartement en strategische partners. Daarnaast zijn wij op zoek naar jouw organisatiesensitiviteit en verbindende vaardigheden. In deze coördinerende rol ligt de nadruk namelijk op afstemming met je stakeholders. Dit zijn interne collega’s, ketenpartners en belanghebbenden vanuit het departement. Daarom is het zo belangrijk dat jij goed bent in het vlot leggen van contacten. Dankzij jouw netwerkvaardigheden weet je op het juiste moment de juiste contacten in te zetten, zowel intern als extern. Je bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen richting de context van het CJIB te spiegelen. Diverse onderwerpen maak jij snel eigen en je komt het best tot je recht binnen een politiek-bestuurlijke context. Tot slot ben je vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen en beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Daarnaast:

 • Is wo werk- en denkniveau* een vereiste. Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde wo-opleiding, in de richting van Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of een vergelijkbare studierichting;
 • Beschik je over aantoonbare beleidsmatige ervaring (denk hierbij aan het schrijven en presenteren van beleidsnota’s en -adviezen) op het werkterrein van het CJIB;
 • Heb je ervaring met de coördinatie van uitvoeringstoetsen;
 • Neem je ruime ervaring en zichtbare resultaten inzake strategisch relatiemanagement met het bestuursdepartement mee;
 • Heb je minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke, strategische functie binnen een (politiek) bestuurlijke en/of complexe omgeving;
 • Vinden wij het een pre wanneer je kennis hebt van een of meer van de vakgebieden waarop het CJIB werkzaam is.

* een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: None tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Waarom solliciteren?

Het werkveld van het CJIB is breed en complex. De afdeling S&B is ‘klein CJIB’ waar alle onderwerpen samen komen als het gaat om het strategisch adviseren. Hierdoor zal je horizon verbreed worden en zul je te maken krijgen met onderwerpen en ketenpartners die nieuw voor je zijn. Het willen leren en ontwikkelen is daarom een must.
Daarnaast krijg jij binnen deze functie te maken met:
• Complex en relevant werk in een politiek-bestuurlijke context;
• Direct adviseren aan de directie;
• Samenwerken met professionals, zowel intern- als extern;
• Werken in een organisatie die groot genoeg is om het verschil te kunnen maken en compact genoeg om daadkrachtig te zijn;
• Een goede balans tussen werk en privé, mede door de verdere uitrol van hybride werken.

Bijzonderheden

• Deze vacature staat zowel intern als extern gepubliceerd. Medewerkers van het CJIB genieten een voorrangspositie, waarna medewerkers binnen de Rijksoverheid voorrang hebben op medewerkers buiten de Rijksoverheid binnen deze procedure.
• Wij ontvangen graag een motivatiebrief en een cv in het Nederlands van maximaal twee A4.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig.

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1.250 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, hands-onmentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Directie Strategie & Beleid

Jouw werkveld
Strategie & Beleid
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling, integrale besluitvorming én bestuurlijke advisering gericht op politieke risico’s en kansen aan de directie van het CJIB. De afdeling werkt verbindend tussen de drie directies van het CJIB, werkt nauw samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid en vertaalt extern beleid naar de interne organisatie. Het team rapporteert aan het Hoofd S&B en valt hiërarchisch onder de Algemeen Directeur van het CJIB. De afdeling S&B is onderverdeeld in diverse clusters. Ieder cluster heeft een Cluster Coördinator. Als coördinator ben jij aan het cluster Ontwikkelingen verbonden. Tussen de diverse clusters wordt er onderling veel samengewerkt.

Cluster Ontwikkelingen
Het cluster Ontwikkelingen is een multidisciplinair team en bestaat uit Business Consultants die verantwoordelijk zijn voor de inhoud, aangevuld met een aantal adviseurs en een Projectmanager die de clusterwerkzaamheden faciliteren.
Door een combinatie van strategisch relatiemanagement en het uitvoeren van analyses (QuickScans en Uitvoeringstoetsen) worden interne en externe ontwikkelingen beoordeeld op haalbaarheid, complexiteit en impact op de organisatie, zodanig dat het CJIB in een vroegtijdig stadium in het (beleids)proces kan participeren. Op deze manier wordt geborgd dat mogelijke opdrachten aansluiten bij de kerntaken en de beschikbare capaciteit van de organisatie. Tevens wordt geborgd dat de verschillende ontwikkelingen samen met de visie en strategie van het CJIB een samenhangend geheel blijven en dat het CJIB constant aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en wijzingen in wet- en regelgeving

Het cluster Ontwikkelingen:

 • Levert analyses op die bijdragen aan (door)ontwikkeling van het CJIB;
 • Zorgt voor inzicht en samenhang in de ontwikkelingen;
 • Is vooruitstrevend en werkt innovatief door actief nieuwe trends en ontwikkelingen toe te passen;
 • Neemt een leidende rol naar opdrachtgevers en ketenpartners waar het gaat om (door)ontwikkelingen en een informerende rol naar de eigenaar.

Het cluster functioneert als spin in het web, daar komt alles bij elkaar. Je bent elke dag met elkaar bezig met maatschappelijk relevante thema’s. En daar kun je vanuit het cluster ook nog eens een bijdrage aan leveren. Dat maakt werken voor dit cluster zo interessant en leuk!” - Lennart van Zanten, Projectmanager


Reageer op deze vacature