Senior Jurist Privacy

Functie omschrijving

Staan voor de bescherming van persoonsgegevens van burgers. En daarmee de regie nemen als het gaat om het beheersen van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Dit is waar jij je graag voor inzet binnen het CJIB. Jouw juridische privacy-expertise kunnen wij goed gebruiken. Neem jij ons mee in de actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van privacy?

Wat ga je doen?
In de uitdagende rol van Senior Jurist Privacy heb je een brede verantwoordelijkheid. Primair ga jij je bezighouden met het adviseren en ondersteunen van de uitvoeringsafdelingen bij vraagstukken en ontwikkelingen die privacy raken. Dit doe je onder andere door het adviseren bij gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s) en verwerkersovereenkomsten. Daarnaast heb je een belangrijke rol in de juridische advisering in onder andere:

 • het Privacy by Design process;
 • De implementatie van wet- en regelgeving in de organisatie, zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
 • Casuïstiek of andere zaken vanuit de organisatie die het onderwerp privacy raken;
 • Praktische ondersteuning van de uitvoering richting uitvoerbare oplossingen.

Deze taken voer je in samenwerking uit met een aantal collega Senior Juristen en Juristen binnen het Juridisch Team.

Je werkt nauw samen met de Privacy Officers van het CJIB. Samen nemen jullie de collega’s binnen het CJIB mee in de ontwikkelingen op het gebied van privacy. Op deze manier geven jullie ze handvatten om vraagstukken zelf op te pakken. Daarnaast heb je een actieve rol in het borgen van de juridische kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van privacy. Deze verantwoordelijkheid voel jij ook en hier neem je eigenaarschap voor.

Wat doet het Juridisch Team nog meer?
Naast werkzaamheden met betrekking tot privacy zijn er binnen het Juridisch Team meer verantwoordelijkheden belegd. Zo werken collega Senior Juristen zelfstandig aan de afhandeling van interventies van de Nationale Ombudsman, schadevergoedingsverzoeken, (hoger) beroepzaken in verschillende Awb-procedures (inclusief procesvertegenwoordiging) en behandelen zij complexe Woo-verzoeken.

Juristen werken aan het schrijven van verweren en doen de procesvertegenwoordiging in verzetzaken, ze behandelen Woo en AVG -verzoeken, de CAK-bezwaren en verwerken en vertalen de Hofuitspraken richting de organisatie.
Daarnaast worden de bedrijfsjuridische taken vanaf 2023 belegd bij het Juridisch Team, deze taken hebben soms raakvlakken met de taken van de Senior Jurist Privacy. In het komende jaar zal bekeken worden waar raakvlakken liggen en waar meer samengewerkt kan worden.

Als Senior Jurist Privacy kun je ook ingezet worden op taken van de collega Senior Juristen. Dit is sterk afhankelijk van je kennis en ervaring, maar ook je eigen ontwikkelwensen en mogelijkheden.
Het team van ongeveer 17 juristen wordt ondersteund door 3 juridisch ondersteuners. 

Functie-eisen

Wat vraagt deze functie van jou?
De Senior Jurist Privacy die wij zoeken is een gedreven jurist en heeft sterke affiniteit met privacy in combinatie met IT. Jij streeft binnen de mogelijkheden altijd naar het best mogelijke resultaat en neemt mensen mee in het nut van bescherming van persoonsgegevens. Met jouw analytisch vermogen is dit geen probleem. Jij doorziet vraagstukken snel en weet deze in een bredere context te plaatsen en te verbinden aan onze processen.

Zowel binnen je primaire taken als andere verantwoordelijkheden is het essentieel dat jij een heldere oordeelsvorming hebt. Jij bent zelfbewust, durft beslissingen te nemen en bij weerstand stel jij je professioneel op. Ook kun je goed omgaan met een hoge werkdruk. Jij signaleert zowel inhoudelijke als procesmatige onvolkomenheden en pakt deze adequaat op. Door verschillende belangen te onderzoeken weet je tot slot wat er speelt binnen de organisatie en ben je in staat daar waar nodig verbinding te creëren.

Om succesvol te zijn in deze functie, zien we daarnaast graag het volgende terug in je profiel:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde juridische wo-opleiding*;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met specialisatie privacywetgeving;
 • Het zou fijn zijn wanneer je kennis of ervaring hebt van de werkgebieden van het CJIB.

* dit kan worden getoetst aan de hand van een (online) assessment

Jij kunt je vinden in de volgende competenties vanuit het Functiegebouw Rijk:
Oordeelsvorming, integriteit, omgevingsbewust, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken, sensitiviteit, plannen en organiseren, leervermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3608,- tot €5503,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wat bieden wij jou?
Het CJIB streeft hoge ambities na en is volop in beweging. In jouw rol draag je daar aan bij. De vraagstukken die jij bij de kop pakt, zijn divers. Je kunt je bedrijfskundige en juridische kwaliteiten optimaal kwijt in deze functie. Zichtbaar en transparant zijn is in de ontwikkeling van dit onderwerp belangrijker dan ooit. Wij geven jou de ruimte om hier invulling aan te geven. Goed om te weten is dat deze functie:

 • Een vaste baan is voor 32 tot 36 uur per week;
 • Ingeschaald is in schaal 11 van de CAO Rijk. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en achtergrond;
 • Valt onder de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen;
 • Gelijktijdig uit staat in alle fases van het vacaturebeleid. Ambtelijke CJIB-medewerkers hebben voorrang op externen, uitzendkrachten en medewerkers reeds in dienst bij een andere Rijksorganisatie.

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1.250 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, hands-onmentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Directie Dienstverlening en Incasso

Jouw werkveld
Het Juridisch Team in ondergebracht binnen de directie Dienstverlening & Incasso, maar werkt voor het gehele CJIB. Deze directie is expert in persoonsgericht innen en incasseren, de collega’s innen binnen deze directie vorderingen voor verschillende opdrachtgevers. Het Team werkt ook voor de directie Executie, deze directie is regisseur in de tenuitvoerlegging van de straffen in de executieketen. Alle strafrechtelijke beslissingen komen binnen bij de afdeling Executie, samen met de ketenpartners zorgt het CJIB er voor dat straffen en maatregelen goed en snel worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het team betrokken bij vraagstukken vanuit bedrijfsvoering en IT.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting partners waarmee we samenwerken. En altijd in verbinding met de samenleving.

Gretha Trinks, Manager Juridische Zaken, vertelt: “Binnen mijn team hebben we elke week overleg met elkaar maar ook met collega’s van andere afdelingen waar we veel mee samen werken. Binnen dit overleg wordt veel ruimte geboden om vragen te stellen. Zo leren we van elkaar en komen we samen tot oplossingen. Ook zorgt dit voor onderlinge betrokkenheid en verbinding. Iets wat ik als manager, nu meer dan ooit, erg belangrijk vind! ”


Reageer op deze vacature