Productadviseur slachtofferdomein

Functie omschrijving

Je herkent het wel: het voortouw nemen en ervoor zorgen dat het proces van jouw product niet alleen soepel maar ook kwalitatief goed verloopt. Jij beschikt over een helikopterview en ziet kansen en risico’s. Dit helpt jou je doel te bereiken en een solide proces neer te zetten. Word jij het nieuwe aanspreekpunt voor de business, het management en de keten als het gaat om jouw product?

Wat ga je doen?
Als productadviseur slachtofferdomein (intern bekend als productcoördinator) ondersteun en adviseer je de producteigenaar bij het configureren, sturen en verbeteren van de producten die onder jouw portefeuille vallen. Het doel is dat jouw product voldoet aan de juiste kwaliteitsnormen. Dit doe je op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hier voer jij de regie op, je maakt prognoses en afspraken en prioriteert de acties. Je vertegenwoordigt de business en bent de schakel tussen beleid en de business. Jij kent de ketenwerkprocessen want dit is je houvast voor de uitvoering van jouw product. Je bent nauw betrokken tijdens de verkenning van beleid en de uitvoeringstoets, zodat je vooraf kunt adviseren over de impact in de business. Hierbij staan beleid, kwaliteit, processen en uitvoerbaarheid centraal.

Voor collega’s en ketenpartners ben jij het aanspreekpunt van jouw product. Op operationeel niveau heb je een signalerende functie. Door gesprekken met medewerkers te voeren ken je de inhoud van het product en de werkprocessen van medewerkers. Vervolgens adviseer je de opgavemanager over de kwaliteit van het product en de processen en neem je jouw bevindingen mee terug naar de ketenwerkprocessen. Verbeteringen kunnen vanuit daar worden doorgevoerd. Ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving volg je op de voet; je kent hierbij jouw stakeholders. Dit ga je doen voor het domein raadplegen en informeren van slachtoffers.

Jouw verantwoordelijkheden
Als productadviseur is een belangrijke rol weggelegd voor jouw product in het:

 • vertalen van wensen van de producteigenaar, de business en opdrachtgevers uit de strafrechtketen naar nieuwe producten of diensten;
 • ontwikkelen, implementeren en monitoren van KPI’s voor volumes, doorlooptijden en kwaliteit;
 • betrokken zijn bij en het adviseren over oplossingen voor incidenten en IT- of procesvraagstukken;
 • betrokken zijn bij audits en de acties en afspraken die hieruit voorkomen.

Met welke vraagstukken heb je te maken?
De vraagstukken waar je als productadviseur slachtofferdomein mee te maken hebt zijn divers en complex en vergen geduld. Zo kan het zijn dat je meewerkt aan:

 • een studiemiddag waarin het toekomstig beeld van het CJIB wordt geschetst over onze rol als ketenregisseur binnen de strafrechtketen. Tijdens deze middag zwengel je de discussie aan over hoe ’de regie op de persoon‘ zich verhoudt tot het slachtofferdomein. Vervolgens voer je gesprekken over het beeld van de opgavemanager over dit vraagstuk en zet je de juiste acties uit in het ketenwerkproces;
 • het schrijven van een memo over het product jeugdtaakstraf, waarin je risico’s herkent en beheersmaatregelen voorstelt zodat het proces goed en robuust verloopt. De memo is een eerste stap die gezet wordt in het nazorgtraject jeugdtaakstraf in de gehele strafrechtketen.

Functie-eisen

Wat vraagt deze functie van jou?
Voor deze coördinerende functie zoeken wij een collega die gemakkelijk contact legt met zowel medewerkers in het proces, collega’s uit de keten als met de directie. Binnen jouw dynamische domein ben je aan het pionieren en door jouw snelle schakelend vermogen en goede prioritering weet jij snel tot een passende oplossing te komen voor de business. Heldere communicatie, verwachtingsmanagement en daadkracht zijn hierin essentieel.

Op dit moment ligt het zwaartepunt van de functie op het afstemmen in de keten waarin je vooral stuurt op samenwerking, waarbij politiek-bestuurlijke sensitiviteit een must is. Door jouw politieke voelsprieten en analytisch vermogen weet je als geen ander wat er speelt binnen jouw omgeving. Ook in een bredere context dan jouw eigen aandachtsgebied breng jij organisatorische, procesmatige en inhoudelijke samenhang. Door je opgedane ervaring met het adviseren van management, productcoördinatie en regie voeren op het proces, werk je zowel gezamenlijk als zelfstandig aan doorvertaling van de vraagstukken. Je weet je goed te verhouden als gesprekspartner en dankzij jouw contacten kun jij vroegtijdig inspringen op ontwikkelingen en geef je een gedegen advies.

Om succesvol te zijn in deze functie, zien we daarnaast graag het volgende terug in je profiel:

 • Je beschikt over wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde of bestuurskunde.*
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en inzicht in de unieke (keten)processen en diensten in de strafrechtketen.
 • Je brengt bij voorkeur kennis en ervaring mee uit het slachtofferdomein.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk sterk.
 • Je hebt kennis van veranderprocessen en je kunt bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en processen, nieuwe ideeën en concepten inhoudelijk toelichten.

* dit kan worden getoetst aan de hand van een (online) assessment.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamische directie die erg in ontwikkeling is. Hier kun jij met je coördinerende rol het verschil maken. Goed om te weten is dat deze functie:

 • een vaste baan betreft voor 32 tot 36 uur per week;
 • is ingeschaald in schaal 11 van de cao Rijk. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en achtergrond;
 • valt onder de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering;
 • een rol van maatschappelijke betekenis is waarin je meewerkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving;
 • volop mogelijkheden biedt om je blijvend te ontwikkelen.

Bijzonderheden

Belangstelling?
Over deze interessante en uitdagende functie is nog veel meer te vertellen. Graag komen we met je in contact. Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Wybren Rijpma, manager team Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling, via w.rijpma@cjib.nl of 06 – 21 15 95 18. Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan onze recruiter, Margriet Land, via m.land@cjib.nl of 06 – 29 66 14 33.

Direct solliciteren? Je kunt jouw belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 28 augustus 2022 je cv en motivatie in te dienen via het sollicitatieformulier. 

Deze vacature staat gelijktijdig uit intern en extern open. Ambtelijke CJIB-medewerkers hebben voorrang op externen, uitzendkrachten en medewerkers reeds in dienst bij een andere rijksorganisatie.

De eerste gesprekken worden gevoerd op dinsdag 6 september en de tweede gesprekken op woensdag 14 september. 

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1.250 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, de hands-onmentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Directie Executie, team Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling

Jouw werkveld
De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een straf of maatregel die is opgelegd snel en goed wordt uitgevoerd. De directie Executie van het CJIB is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze strafrechtelijke beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan geldelijke sancties, toezicht, gevangenisstraffen en taakstraffen. Binnen het cluster Vrijheidsbeperkende Sancties wordt gewerkt aan de sancties die vrijheidsbeperkend van aard zijn, onder andere taakstraffen, toezicht en voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De Wet straffen en beschermen brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het raadplegen en informeren van slachtoffers, het domein waar jij voor aan de slag gaat. Binnen dit domein werken ruim 45 medewerkers aan een persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Ze hebben voornamelijk contact met het Openbaar Ministerie, Informatiepunt Detentieverloop, Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling, Dienst Justitiële Inrichtingen en reclasseringsorganisaties.

Jouw team
De directie Executie wordt proactief ondersteund door het team Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling. Binnen dit team beheren en veranderen ruim 40 collega’s producten, processen en systemen. Dit allemaal gericht op continuïteit en ontwikkeling. Daarnaast dragen zij bij aan vernieuwing door te participeren in uitdagende projecten en programma’s binnen onze organisatie of het ministerie.

Productcoördinator Kees vertelt: “We werken met 14 productcoördinatoren binnen het CJIB, waarvan 8 voor de directie Executie. Regelmatig spreken we met elkaar. De kunst is om overzicht te houden, risico’s in te schatten en het management te adviseren.”


Reageer op deze vacature