Cedin

Cedin levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks ondersteunen wij kind, school en gezin bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken.
Wij helpen het onderwijs te vernieuwen op thema’s als meertaligheid, hoogbegaafdheid en onderwijsinnovatie & ICT. Wij helpen kinderen waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld met de behandeling van dyslexie, gedrag- en leerproblemen en psychiatrie. Door in alles wat wij doen de verbinding te leggen tussen het kind, de school en het gezin zorgen we voor synergie binnen de meest invloedrijke werelden waar de ontwikkeling van een kind plaatsvindt.

Bij Cedin werken ruim 180 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor onze klanten. We zijn een inspirerende organisatie met betrokken medewerkers. Je vindt bij ons een stimulerende omgeving waarin deskundig en resultaatgericht gewerkt wordt. Onze medewerkers zijn initiatiefrijk en inspireren elkaar door hun kennis te delen. Wij vragen eigenzinnigheid, durf, lef en vakmanschap van onze professionals. We vinden een open en informele cultuur belangrijk.

Onze medewerkers:

  • delen informatie die voor collega’s en klanten van belang is
  • werken samen om maximaal te kunnen presteren
  • zijn resultaatgericht en kritisch op eigen prestaties
  • komen met voorstellen die inspelen op behoeften van de klant
  • bieden ook ongevraagd extra service
  • doorbreken bestaande denkkaders met originele ideeën om een beter resultaat te bereiken
  • steken hun mening niet onder stoelen of banken