CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân, zorgt voor kinderopvang en basisonderwijs

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en opvang. Hiervoor hebben we 16 vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden; Vertrouwen, Lef en in Beweging!