CAMPIS

“Verbeelding geeft betekenis aan de werkelijkheid en werkt verbindend”
(Hans Mommaas, Boekmanlezing 2016)

CAMPIS: een kwalitatief podium voor hedendaagse kunst in het Noorden van het land. Kunst is onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan en onze samenleving. In een provinciehoofdstad als Assen hoort daarom een podium voor hedendaagse kunst van hoge kwaliteit voor een zo breed mogelijk publiek.

Wat doet CAMPIS?

CAMPIS organiseert presentaties van hedendaagse kunst in Assen. CAMPIS nodigt kunstenaars uit om in het pand aan de Kerkstraat 31 en/of in de stad hun werk te presenteren. Om de presentaties inhoudelijk te ondersteunen worden tijdens de expositieperiode extra activiteiten georganiseerd in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, presentaties, performances, optredens, kunstwandelingen ed.

Programmering

De specifieke aandachtspunten en/of thema’s die ten grondslag liggen aan het programma worden iedere beleidsperiode opnieuw vastgesteld. Op deze manier kan CAMPIS direct inspelen op de actualiteit, ontwikkelingen op de voet volgen of zelfs hierop vooruitlopen. In deze lijn ligt ook het voornemen om gastcuratoren aan te stellen voor een tijdelijke periode. CAMPIS biedt jonge kunstenaars mogelijkheden voor talentontwikkeling en ontplooiingen door o.a. samenwerkingen met Academie Minerva en Frank Mohr instituut aan te gaan. Daarnaast putten wij uit diverse bronnen met nieuw talent. Op deze manier is het podium een broedplaats en een residentie.

Oorsprong naam CAMPIS

De naam CAMPIS is gebaseerd op het vrouwenklooster Maria in Campis dat zich in 1260 te Assen vestigde.

In dit klooster konden de nonnen zich terugtrekken, om zich bezig te houden met het bestuderen en schrijven van Latijnse geschriften. Deze nonnenkloosters hadden misschien een conservatief imago, maar dat waren zij allesbehalve. Met hun geletterdheid waren zij hun tijd ver vooruit: buiten de muren van het klooster kon bijna niemand lezen of schrijven.
In de veilige ruimte van het klooster kon men buiten gebaande paden denken en was er ruimte voor experiment in zorg, landbouw en zelfvoorziening. Het rustige bestaan gaf ruimte om nieuwe ideeën te onderzoeken. Zo fungeerden zij als onmisbaar maatschappelijk facet: kloosters waren in wezen essentieel voor ontwikkelingen en vooruitgang in de maatschappij.
Zoals deze nonnen in Drenthe een veilige haven vonden om ontwikkelingen te signaleren en om te denken, wil CAMPIS in hun voetsporen treden. Dit met hedendaagse beeldende kunst als instrument. In CAMPIS signaleren we maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s en reflecteren we hierop via hedendaagse kunst. Door middel van kunst bieden we ruimte voor contemplatie en het zien van verschillende perspectieven. Een brug slaan tussen mensen en deze verschillende perspectieven staat daarbij centraal.