Bouwend Nederland

Bouwend Nederland werkt voor ongeveer 4800 aangesloten bedrijven en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie in de bouw- en infrasector. Wij behartigen de belangen van een dynamische sector met 400.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 70 miljard euro per jaar. Dit doen we met 150 veelal hoogopgeleide professionals vanuit onze hoofdvestiging Zoetermeer, vijf regiokantoren in Nederland en een vestiging in Brussel.


Regio Noord

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice in Groningen, Friesland en Drenthe. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit en onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen.

Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen of inhoudelijke programma’s die samen met de regio zijn opgestart te volgen.