Projectleider Taal

Binnen de gemeenten Noordenveld en Aa en Hunze wordt vanuit het Taalpunt gewerkt aan een lokale taalsamenwerking om laaggeletterdheid vanuit een lokaal netwerk aan te pakken. Een Taalpunt is voor alle inwoners van de gemeente, die op de een of andere manier moeite hebben met lezen of schrijven. Ook voor andere basisvaardigheden zoals rekenen en omgaan met de computer kan men hier terecht. Voor een goede coördinatie, en in afstemming met de taalcoördinator en het lokale taalaanbod, zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar een Projectleider Taal voor 16 uur per week.

TAKEN

Algemeen

 • Zorgdragen voor de monitoring, het jaarplan en het werkplan van het Taalhuis;
 • Verbinden en netwerken om de ambitie van de Stuur- groep Laaggeletterdheid waar te maken;
 • Zorgdragen voor opzetten en afstemming binnen de werkgroep en afstemming met het sociaal team;
 • Aansturing taalcoördinator en eindverantwoordelijk voor het Taalhuis;
 • Zorgdragen voor provinciale afstemming met het Bondgenootschap

Monitoring/ registratie

 • Het monitoren van het bereik van laaggeletterden en het effect van de aanpak op het taalniveau van de deelnemers;
 • Kwartaalrapportage verzorgen voor betreffende ge- meenten.

Afstemming

 • Afstemming tussen diplomagericht en niet diploma- gericht leren (proces);
 • Onderhouden contacten kernpartners laaggeletterd- heid;
 • Maakt deel uit van de stuurgroep Laaggeletterdheid.

Netwerk & Promotie

 • Opbouwen en onderhouden een (lokale) taalinfra- structuur;
 • De opzet en coördinatie van een groot en divers aantal activiteiten waarmee laaggeletterden bereikt, bege- leid en opgeleid worden;
 • PR- en communicatieactiviteiten voor laaggeletterden.

KWALITEITEN

De projectleider:

 • Is een netwerker en heeft een goede omgevings-sensi- tiviteit;
 • Heeft kennis van geëigende didactiek, onderwijsleer- middelen en taalassessments;
 • Heeft ervaring met het organiseren van verschillende soorten activiteiten;
 • Is een verbinder van verschillende vormen van scho- ling, samenwerkingsmogelijkheden en vrijwilligers;
 • Is communicatief sterk, heeft een open houding en is accuraat;
 • Is bekend binnen het (taal)netwerk van Noordenveld en Aa en Hunze.

GEVRAAGDE COMPETENTIES

 • Flexibel
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie • Verbindend
 • Teamspeler
 • Ondernemend

DE PROJECTLEIDER

 • Wordt aangesteld voor 16 uur per week tot en met 31 december 2021;
 • Is flexibel inzetbaar qua uren en tijden;
 • De functie zal worden ingeschaald in schaal 8, conform de CAO Openbare bibliotheken;
 • Indien je ZZP-er bent, nodigen we je ook uit te solliciteren.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 3 december a.s. je sollicitatie voorzien van CV.

Deze kun je mailen naar:

Voor informatie inzake de inhoud van de functie kun je contact opnemen met; Lammie van der Tuuk, manager bibliotheken, via 06 308 50 538.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden middels twee rondes; ronde 1 zal plaatsvinden op donderdagmiddag 10 december a.s. met de sollicitatiecommissie en afhankelijk van het eerste gesprek vindt er nog een tweede gesprek plaats met de adviescommissie.

De gesprekken zullen plaatsvinden middels Microsoft Teams.

Sollicitatiecommissie: Marja Bron, Lammie van der Tuuk en Veronique Reinders
Adviescommissie: Evelien Huizenga, lokale coördinator Noordenveld, de taal-coördinator van de gemeente 
Aa en Hunze en de taalcoördinator van de gemeente Noordenveld.